Индекс на статията

ВъведениеКлиматичната инсталация при Е-класата на Мерцедес е комплексна система съставена от турбинен вентилатор, компютър, релета, превключватели и охладителна система.
With a system this complex, it’s likely that you’ll encounter an air conditioning problem at some point during your ownership. Thankfully, the onboard climate control computer has a self-check mode that can help you quickly diagnose air conditioning problems.
За по-лесно диагностициране, автора е написал и онлайн програма, която ще анализира резултатите от проверката на вашия климатроник. Всичко което трябва да направите е да следвате инструкциите, да въведете стойностите и кодовете на грешка и да получите (надявам се) вашата диагноза.

Необходими умения
Първо ниво. Ако вие можете да следвате простите инструкции и успеете да запишете 10 от общо 20 цифри, вие можете да се справите. Прекалено сте зает? Прехвърлете тази работа на 11 годишния си син. Просто се уверете, че няма да подкара колата през стената на хола.
Необходими инструменти: Химикал и лист хартия.

Необходими части: Няма.
Инструкция
Част 1 - Събиране на данни от датчиците
Първо ще съберем показанията от всички датчици на климатроника. Тези датчици постоянно подават информация на компютъра за различни параметри, касаещи работата на системата като температура, налягане на фреона и др. Odds are if something’s wrong, a sensor will pick it up.
Нека да започваме!

* Запалете двигателя.
* Натиснете бутона “AUTO” от панела на климатроника.
* Уверете се че компресора на климатика не е изключен, тоест бутона “EC” не трябва да свети. Ако свети, натиснете бутона за да го угасите. Ако въпреки всичко “EC” може да изгасне, продължете със следващата стъпка - ще намерим причината за това по-късно.
* Оставете двигателя да работи около 3 минути за да вдигне температура.
* Настройте температурата и на двете зони на 72°F - максималната. Можете да постигнете това бързо, натискайки синята и червената стрелка едновременно.
* Натиснете и задръжте бутона “REST” за пет секунди или докато лявата част на LCD дисплея покаже “01.” Лявата част показва кой датчик проверяваме в момента. В този случай #1 е датчика за температура в купето. Дясната част на дисплея показва стойността, отчетена от датчик #1 (в случая, температурата в купето).
* Натиснете левия бутон “AUTO” за да преминете на следващия датчик. Натиснете десния бутон “AUTO” за да се върнете на предишен датчик:
* Запишете си идентификатора на всеки датчик (лявата част на дисплея) и съответстващата му стойност (дясната част на дисплея). За примера от горната картинка трябва да запишем, че датчик #5 има стойност 6. Трябва да направите това за датчици #1-8. Можете да запишете стойностите и на останалите датчици, обаче те не са свързани с работата на климатроника. Подробно описание на предназначението и стойностите за всеки всеки един датчик можете да намерите в Част 3.
* Когато сте готови, натиснете бутона “REST” за да излезете от диагностичния режим.

Част 2 - Събиране на кодовете за грешки
Сега ние имаме стойностите на всички датчици, време е да проверим за кодове на грешки. Прочетете тази част внимателно, защото имате само 20 секунди да ги видите след като превключите дисплея в режим за показване на грешки.
* Включете на контакт. Времето от 20 секунди започва да тече.
* Увеличете температурата на лявата зона (лява червена стрелка) докато в лявата част на дисплея се покаже “HI”
* Намалете температурата на дясната зона (дясна синя стрелка) докато в дясната част на дисплея покаже “LO”
* Ако времето за горната операция е надвишило 20 секунди, изключете от контакт и включете отново. Вашите HI/LO настройки се запазват. Започва отброяване на нови 20 секунди.
* Натиснете и задръжте едновременно бутоните “EC” и “REST” за 5 секунди. Индикатора на бутона за рециркулация на въздуха започва да мига и на дисплея се появява “OFF”.
* Натискане десния бутон “AUTO”.
При липса на грешки в паметта, в дясната част на дисплея ще се появи “FF”. Ако в паметта има код на грешка, дисплея ще изглежда както в следния пример:

Символа “Е” е префикс, показващ наличие на грешка (Error). В посочения пример, вие имате код на грешка B1234. Запишете всички кодове на грешки. За да видите всички кодове записани в паметта, натискайте десния бутон “AUTO”. Подробно описание на кодовете за грешка ще намерите в Част 3. След като ги запишете, натрупаните грешки могат да бъдат изчистени. Процедурата е описана подробно в Част 4.

Част 3 - Анализ на грешките и стойностите на датчиците

Събраните данни могат да бъдат анализирани по следващите две таблици.
Освен това както казахме в началото, можете да използвате онлайн софтуера за диагностика, Повече от препоръчително е да ползвате именно него! Имайте предвид, че се показваните кодове на грешки не са свързани само с работата на климатроника. Таблиците обаче, коментират предимно кодове, свързани с неговата работа. Ако не успеете да откриете съответния код за грешка в тях, можете да проверите в пълния списък на втора страница от статията.

Предназначение и стойности на датчиците (DTC):

Датчик Предназначение Стойности
1 Температурата в купето
(B10/4)
ºC
2 Температурата в купето
(B10/4
ºC
3 Темература на лява зона
(B10/1)
ºC
4 Темература на дясна зона
(B10/1)
ºC
5 Температура на изпрителя ºC
6 Температура на охладителната течност на двигателя (DFI,IFI)
ECT Sensor
(B11/4)
ºC
Използва се датчика, показващ температурата на двигателя на таблото.
За местоположението на датчика: ТУК.
7 Налягане на фреона в охладителя.
В bar, напр. стойност “4″ съответсва на 4 bar
Bar
Стойност “4″ съответства на 4 bar.
8 Температура на фреона в охладителя.
(B12/1)
ºC
9 Не се използва -
10 Напрежение за управление на вентилатора V
Пример: 08(мин) - 6.0(макс) съответстват на стойности от 0.8V до 6.0V
11 Emissions sensor
(B31)
V
Пример: 3.1 съответства на 3.1V
12 Датчик за осветеност
(B32)
V
Пример: 4.2 съответства на 4.2V
20 Ток на външния вентилатор I
Пример: 7 съответства на 7mA
21 Обороти на двигателя RPM
Пример: 00 99 (x100) отговаря на 9900 об/мин.
22 Скорост на автомобила Km/h
23 Терминал 59d - състояние на акумулатора %
Пример: 99.0 отговаря на 99%
24 Напрежение на акумулатора V
Пример: 12.8 отговаря на 12.8V
40 Софтуерен статус Версия?
Пример: 37
41 Хардуерен статус Версия?
Пример: 08

 

Кодове на грешки:

N: Код Описание
1 B1226 Повреда в датчика за температура в купето (B10/4)
2 B1227 Повреда в датчика за външна температура (B14)
3 B1228 Повреда в датчика за температура на лявата зона (B10/1)
4 B1229 Повреда в датчика за температура на дясната зона (B10/1)
5 B1230 Повреда в датчика за температура на изпарителя (B10/6)
6 B1231 Повреда в датчика за температура на двигателя (B11/4)
7 B1232 Повреда в датчика за налягане на охладителя (812)
8 B1233 Повреда в датчика за температура на охладителя (B12/1)
9 B1234 Повреда в датчика за осветеност (B32)
10 B1235 Повреда в Emissions sensor (B31)
11 B1241 Понижено ниво на фреон в системата
12 B1416 Повреда в електрическата циркулационна помпа на охладителната система (M13). Не е пряко свързана с работата на климатроника.
13 B1417 Повреда в ляв клапан (Duovalve) на отоплителната система (Y21y1)
14 B1418 Повреда в десен клапан (Duovalve) на отоплителната система (Y21y2)
15 B1419 Повреда в електромагнитен съединител на компресора (А9к1)
16 B1420 Повишени обороти на празен ход
17 B1421 Импулсен модул (N65)
18 B1422  
19 B1423 Блокирала клапа за рециркулация на въздуха в купето.
20 B1459 Series interface (K2) connection to instrument cluster (A1) - Управлява клапата за подаване на въздух към необходимия вентилатор.

Част 4 - Изчистване на кодовете за грешки

Изчистването на кодовете за грешки може да стане само докато системата се намира в диагностичен режим, тоест изпълнете точно процедурата, описана в Част 2. След това натиснете едновременно и задръжте левия и десния ботони “Auto” за повече от 2 сек. В лявата част на дисплея трябва да се повяви “d” (delete), а от лявата - “FF”. Когато завършите, използвайте “REST” бутона за изход.