В последно време по българските пътища все по-често могат да бъдат засечени автомобили, с регистрационни табели на трети страни - Канада, САЩ и Швейцария. Все се по-често се чуват и невероятни разкази, колко е изгодно да управляваш автомобил под режим временен внос. Луксозни лимузини и мощни джипове, внос от САЩ, са двойно по-евтини, отколкото, ако ги купиш в България или ЕС, показват журналистически проучвания. "Порше Кайен", което у нас струва 300 000 лв., в Америка излизало около 98 хил. лева, обясняват търговци. Особено фрапираща била разликата при луксозните и мощни возила. Причината за това е, че екологичните ограничения в Европа са доста по-високи от тези зад океана.

Кои автомобили са акцизни?

В Европейският съюз няма еднозначно разбиране дали автомобилите са акцизна стока. В някои държави, също както и у нас, по-мощните автомобили се облагат с акциз. Според определението в Закона за акцизите и данъчните складове с акциз се облагат новите и употребяваните пътнически, товаро-пътнически и състезателни автомобили за транспорт до 9 лица, включително водача, с мощност на двигателя, превишаваща 120 киловата (kW) по система DIN или 126 киловата (kW) по система SAE.
Акцизната ставка за употребяваните автомобили е:

- за мощност на двигателя над 120 kW до 150 kW по системата DIN - 35 лв. за 1 kW;
- за мощност на двигателя над 150 kW по системата DIN - 60 лв. за 1 kW;
- за мощност на двигателя над 126 kW до 157,5 kW по системата SAE - 33,33 лв. за 1 kW;
- за мощност на двигателя над 157,5 kW по системата SAE - 57,14 лв. за 1 kW.

Акцизната ставка за новите автомобили е:

- 700 лева + 90 лв. за 1 kW за разликата над 120 kW по системата DIN;
- 700 лева + 85,71 лв. за 1 kW за разликата над 126 kW по системата SAE.
При внос на автомобил се заплаща мито в размер на около 10% от фактурната стойност, ДДС – 20%, а когато има и акциз, стимулът да се търсят вратички определено нараства.

Какво представлява режимът временен внос?

Режимът „временен внос” предполага пълно или частично освобождаване от митни сборове за чуждестранни стоки въведени на територията на страната, предназначени да бъдат реекспортирани без да са претърпели изменение, освен обичайното им износване. Тези стоки остават собственост на чуждестранното лице през целия период на престой на митническата територия на страната. След приемането на България в ЕС за митническа територия се приема територията на Общността. Един от основните документи, който третира режима временен внос е Конвенцията за временен внос. У нас тя е ратифицирана със закон, приет от ХХХIХ Народно събрание на 21 декември 2002 г.

В Приложение С на Конвенцията за временен внос е определен срок, а именно: „Транспортните средства за частно ползване могат да останат на територията на временния внос за период от шест месеца със или без прекъсване в рамките на всеки период от дванадесет месеца.” Според документа „временен внос” се разрешава със санкция на митническите власти. Когато става дума за чуждестранни физически лица и автомобили за лично ползване се използва облекчена процедура за временен внос, а именно режимът се задейства без подаването на митническа декларация, с акта на влизане на територията на Общността. Според изискванията на Конвенцията, за да се използва режимът „временен внос” е необходимо да се изпълнят няколко условия.
Първо транспортните средства за частно ползване трябва да са регистрирани на територия, различна от територията на временния внос. Също така те трябва да са на името на лице, установено или с постоянно местопребиваване на територия, различна от територията на временния внос.
На трето място те трябва да се внасят и използват от лица, които са с постоянно местопребиваване на такава територия.
Има хипотеза, при която автомобил с временен внос може да се управлява от местно физическо лице. Това става след като се оформи временният внос от лицето собственик и след това то упълномощи лице, живеещо на територията на временния внос.

У нас, като част от територията на Европейския съюз, действат разпоредбите на Регламент 2454/93 на Европейката комисия. Условията, които следва да бъдат удовлетворени при временния внос на транспортни средства за частно ползване, за да бъдат освободени от вносни митни сборове, са разписани в членове от 555 до 562.

Съгласно чл.560, за да може временно внесеното транспортното средство да се ползва от физическо лице, установено на територията на Общността и надлежно упълномощено от титуляра, на чието име е регистрирано транспортното средство, би следвало за времето на използване титулярът да се намира на митническата територия. Принципно временният внос се разрешава без да се поставя изискване за представяне на митнически документ или гаранция. При ратифицирането на Конвенцията за временен внос обаче България предвижда резерва по това изискване като си запазва правото да „поставя условие за представянето на митнически документ и/или гаранция в определени случаи или при необходимост в случаите на временен внос на шосейни моторни превозни средства за търговско ползване и транспортни средства за частно ползване."

Какви са санкциите?

Санкциите за отклонение от режим „временен внос” се съдържат в член 234а от Закона за митниците. В него се предвижда глоба - за физическите лица, или имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, от 100 до 200 на сто от митническата стойност на стоките - предмет на нарушението. Когато предмет на нарушението са стоки, за които се дължи акциз, наказанието е глоба - за физическите лица, или имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, от 150 до 250 на сто от митническата стойност на стоките - предмет на нарушението.
Също така се влиза в хипотеза за контрабанда и съответно се предвижда и отнемане на автомобила в ползва на държавата. Ако обаче собственикът се яви доброволно в най-близкото митническо учреждение и декларира автомобила, макар и след изтичането на срока на временния внос, ще бъде санкциониран с глоба, която е значително по-малка от посочените по-горе санкции.

Контрол от страна на митническата администрация

С промени в Закона за движението по пътищата от 2008 година се даде право на митническите мобилни групи да спират превозни средства по пътищата на страната и да проверяват редовността на товара им, а когато става дума за автомобили с чужда регистрация и правилното оформяне на временния внос. В рамките на населените места тези проверки се извършват съвместно с органите на МВР. В резултат на такава мащабна съвместна операция, в която участие взеха още ДАНС и НАП, за времето от 4 до 5 април бяха проверени около 30 автомобила с регистрация в трети страни – САЩ, Канада и Швейцария. Акцията бе проведена въз основа на санкция на Върховна касационна прокуратура и Софийска градска прокуратура и обхващаше градовете София, Пловдив, Варна, Бургас и Сливен. Бяха установени 17 автомобила с възникнали митнически задължения, като осем от тях са задържани като предмет на нарушение. За другите девет автомобила собствениците са подписали декларации за отговорно пазене.
В София са проверени пет автомобила, при три от които са констатирани нарушения като един е задържан.
Във Варна са проверени 13 автомобила, установени са 9 са с възникнали митнически нарушения, от които 2 са задържани.
В Бургас са установени 6 автомобила с възникнали митнически задължения, а 4 от тях са задържани.
Сред задържаните автомобили има такива с марките „Мерцедес”, БМВ, Форд и други. Също така в хода на проверката в нощни заведения на територията на София бяха задържани общо и 293 кутии цигари, 107 пурети и 219 бутилки алкохолни продукти с акцизен бандерол с изтекъл срок или без бандерол.

Източник: Ведомост инфо