За съжаление все още се намират хора, които не спазват правилото, гласящо, че първо се поставя предпазният колан и чак след това се потегля. За съжаление, защото този пропуск има фатални последици при злополука...

Задава се Курт, който седи зад волана без предпазен колан... Само след миг неговият Golf се забива челно в насрещно идващото Polo. В момента на удара и двата автомобила се движат със скорост 50 км/ч. Курт не оцелява при тази катастрофа, но неговият спътник на дясната седалка и четиримата пътници в Polo-то остават живи, защото за разлика от него са поставили предпазните си колани...

За щастие Курт не е жив човек, а манекен за краш-тестове - високотехнологична кукла с пълнеж, включващ електронна измервателна апаратура. Работата на Курт е да замества хората в симулациите на пътнотранспортни произшествия и да залага „живота" и „здравето" си в името на усъвършенстването на мерките за пасивна безопасност в съвременните автомобили. В конкретния случай Курт работи в съвместния проект на DEKRA (частна германска организация за технически надзор по подобие на TUV) и застрахователното дружество Winterthur, целящ да опресни спомените за предпазния колан и за неговото първостепенно място на животоспасяващо средство. Защото времето за това отново е дошло. Нуждата от подобно опресняване е перманентна, защото хората постоянно и тенденциозно пропускат да се занимават с „досадния" колан. Последните данни от статистиката сочат, че дори дисциплинираните германци проявяват немарливост и нехайство - всеки десети водач не носи колан, а от пътуващите на задните седалки необезопасен остава всеки пети! Особено по отношение на последното, криворазбраното „удобство" е равносилно на престъпна безотговорност, защото на задните седалки най-често седят деца...

Няма никакво съмнение, че предпазният колан е животоспасяващо средство No. 1

Всички международни експерти, занимаващи се с изследване на пътно-транспортни произшествия (ПТП) са единодушни, че предпазният колан играе водеща роля сред мерките за пасивна безопасност. Фактите говорят същото - в случай на сблъсък той намалява с около 79 % опасността от тежки наранявания или смърт. За сравнение ще посочим, че като допълнение към предпазния колан въздушната възглавница допринася за намаляване на опасността още само с 3 %, а сама по себе си е почти безполезна торба - защитният й потенциал възлиза на едва 15 %... Нещо повече - както посочва Йорг Алгрим, главният експерт по ПТП на DEKRA, „разгъващата се със скорост 200 км/ч въздушна възглавница може да се превърне в опасност за необезопасените с колани пътници". Помислете как би ви се отразил удар в лицето с движеща се с 200 км/ч баскетболна топка, и ще добиете представа за какво става въпрос... Единствената деформационна зона в този случай е носът.
Модерните системи предпазни колани работят в тясно взаимодействие с въздушната възглавница и с помощта на устройствата за натягане и ограничаване на опъна придържат контролирано тялото, отпускайки го максимално меко върху възглавницата в точно определен момент. Не е задължително причините, поради които водачът трябва да изисква използване на коланите от останалите пътници да са свързани с чувството му за отговорност пред тях - чистият инстинкт за самосъхранение също може да бъде подбуда, при това съвсем непреувеличена.
При катастрофа неосигурените пътници се превръщат в тежащи тонове „неуправляеми снаряди", които са в състояние да убият или да нанесат тежки травми на своите използващи предпазни колани спътници.

Предпазният колан може да спаси живот, само ако е поставен

В автомобила коланът е онзи косъм, на който виси човешкият живот. Той обаче може да изпълни своята мисия, само ако бъде поставян винаги - дори и за най-късото разстояние, дори до магазина зад ъгъла...
При това поставянето му трябва да отговаря на някои правила. Само дръпване и щракване не са достатъчни. Има няколко прости изисквания, които всеки трябва да знае и помни: „ Височината на колана трябва да съответства на ръста на пътника. Ако горната част на колана е разположена твърде ниско, при злополука тялото може да се „изхлузи" отгоре, а ако е разположена много високо, коланът може да се впие опасно в шията. По време на пътуване коланът трябва да е пристегнат плътно по тялото. Ако по някаква причина възникне хлабина, тя може да се окаже фатална примка в случай на злополука. Предпазният колан не трябва да се усуква, защото по-тънкият усукан участък може да доведе до неприятни последици за пътника в критичен момент.
Пределно ясни и прости за изпълнение правила... Освен това предпазният колан е лесно за поддържане устройство, което се нуждае единствено от редовно почистване от прах и проверка за повреди по текстилната лента. Естествено, ако автомобилът е претърпял удар, коланите трябва да се подменят.

Кратка история на предпазния колан

В началото предпазните колани не разполагаха с автоматичен механизъм за навиване.
• 01.01.1974: Въведено е изискването за оборудване с предпазни колани на предните седалки на всички новопроизведени автомобили. Всички автомобили, регистрирани след
• 01.04.1970 г.: трябва да бъдат дооборудвани с предпазни колани. Няма изискване за инсталиране на предпазни колани на регистрираните преди тази дата превозни средства.
• 01.01.1976 г: Използването на предпазни колани от пътниците на предните седалки става задължи-телно.
• 01.05.1979 г: Използването на предпазни колани става задължително и за пътниците на задните седалки.
• 01.08.1984 г: Въведена е глоба в размер на 40 германски марки за пътниците без предпазни колани.