Скоростен индекс, предназначени за превозни средства,чиято макс.скорост:

Инедкс Максимална скорост
"N" не надвишава 140 км/ч
"P" не надвишава 150 км/ч.
"Q" не надвишава 160 км/ч.
"R" не надвишава 170 км/ч.
"S" не надвишава 180 км/ч.
"T" не надвишава 190 км/ч.
"U" не надвишава 200 км/ч.
"H" не надвишава 210 км/ч.
категория "VR" е по-висока от 210 км/ч.
категория "ZR" е по-висока от 240 км/ч.
"V" не надвишава 240 км/ч.
"W" не надвишава 270 км/ч.
"Y" не надвишава 300 км/ч.
ZR + индекс "W" е по-висока от 240 км/ч. , но не надвишава 270 км/ч.
ZR + индекс "Y" е по-висока от 240 км/ч. , но не надвишава 300 км/ч.


Индекс на товароносимост (кг./колело)

И=индекс, кг=килограми

И кг И кг
60 250 88 560
61 257 89 580
62 265 90 600
63 272 91 615
64 280 92 630
65 290 93 650
66 300 94 670
67 307 95 690
68 315 96 710
69 325 97 730
70 335 98 750
71 345 99 775
72 355 100 800
73 365 101 825
74 375 102 850
75 387 103 875
76 400 104 900
77 412 105 925
78 425 106 950
79 437 107 975
80 450 108 1000
81 462 109 1030
82 475 110 1060
83 487 111 1090
84 500 112 1120
85 515 113 1150
86 530 114 1180
87 545 115 1215