Както знаем, качеството на горивото играе съществена роля за оптималната работа на двигателя. Бензинът увеличава както ефективната работа, така и максималната функционалност и живот на двигателя. Иновативните добавки  пък предотвратяват появата на корозия по частите на двигателя и цялата горивна система. Съществуващите отлагания по входящите клапани ефективно се премахват, а това удължава живота и ефективната работата на двигателя. Истински доброто горивото съдържа компоненти, които са силно устойчиви на детонация, което носи предимства особено при съвременните двигатели с директно впръскване. 

Във връзка с това, големите производители се опитват да разработват все по-качествени продукти, които да отговарят на най-високите изисквания на водещите асоциации на производителите на автомобили и двигатели. Един от подходящите продукти в това отношение, е бензинът на OMV MaxxMotion 100plus. Той изпълнява най-високите 5 изисквания на автомобилните производители, зададени от Worldwide Fuel Chart. WWFC се публикува от асоциации на автомобилната индустрия и определя пет категории на качество на горивото, като всяка се отнася към специфични компоненти и стойности. Целта е да се наложи оптимално качество посредством съвпадение на спецификациите на бензина с най-високите изисквания на автомобилните производители. Този бензин е от категория 5, най-високото ниво на качество се счита за референтна точка. По този начин OMV затвърждава водещата си роля по отношение на изследователската и развойна дейност в областта на горивните технологии. 
 
Качествените горива повишават мощността и подобряват ускорението в ниските обороти на двигателя. Това означава по-голяма ефективност, оптимална функционалност и подобрено представяне.