Смяна на колелаПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ - Гаечни ключове за колела
Представете си ситуация, в която автомобилът ви закъсва със спукана гума, а вие не разполагате с ключ за отвиване на гайките на колелото. Известна е старата истина, че без подходящ инструмент човек е като без ръце, но изобщо не е задължително този инструмент да бъде скъп. Просто трябва да върши работа...

За щастие съвременният автомобилист изключително рядко пука гуми - статистиката в Германия например сочи, че вероятността за настъпване на подобно събитие е веднъж на всеки 150 000 километра пробег. При несравнимо по-некачествената и зле поддържана настилка на българската пътна мрежа обаче рискът за подобна авария нараства неколкократно, а отгоре на всичкото подобни неприятности ни сполетяват винаги тогава, когато бързаме най-много...
Когато гумата се спука и белята вече е налице, водачът се нуждае само от три относително прости, но изправни и безотказно функциониращи основни неща - от резервно колело с достатъчно добре напомпана гума, от крик и от добър ключ за гайките на колелото. Ако си мислите, че тези три неща са неразделна част от серийното оборудване на автомобила, ще трябва да нарушим спокойствието ви поне по един пункт - това, което повечето автомобилни фирми окичват с гръмката титла „гаечен ключ за монтаж и демонтаж на колела" много често става само за старо желязо. Просто колелата в повечето случаи се оказват прекалено силно затегнати за толкова слаби ключове - да не говорим, че нерядко и корозията добавя своята „заварка" към арсенала на мистър Мърфи.
В същото време съвсем не е необходимо един добре вършещ работата си ключ да струва скъпо - в специализираните магазини за автопринадлежности могат да се намерят достъпни и достатъчно стабилни гаечни ключове, способни да развият и откровено „душмански" затегнати болтове. При покупката обаче трябва да внимавате за някои детайли, по които вършещият работа инструмент се различава от старото желязо. Гумените или пластмасови дръжки трябва да са стабилно закрепени за лоста, защото измъкването им в момент, когато човек дърпа или натиска с всичка сила върху рамото, прави нараняването неизбежно. Добре е също така споменатото рамо да бъде по-дълго, отколкото прекалено късо, защото както казва прастарото правило - с достатъчно дълъг лост може да се повдигне и Земята...
За сигурната и надеждна смяна на колелото има и още няколко допълнения към основните изисквания, към които принадлежи добрият гаечен ключ.

Добре е да се съблюдава следното:
- Смяната да става след напускане на опасните отсечки от пътя и или автомагистралата.
- Автомобилът да се подсигури срещу потегляне. Ръчната спирачка се активира задължително, включва се първата предавка (при автоматични трансмисии лостът се поставя в позиция „Р"), а на колелата се подлагат застопоряващи клинове...
- Болтовете на колелото се разхлабват леко, без да се развиват. В тежки случаи можете да си помогнете с удължаване на телескопичното рамо или внимателно с крак.
- Автомобилът се повдига с крика, а болтовете на колелото се развиват докрай.
- Колелото се подменя, след което болтовете отново се завиват и се затягат леко.
- Автомобилът се спуска на земята. Болтовете се затягат равномерно и „на кръст". При ключовете с променлива дължина на рамото, болтовете се затягат с късо рамо, защото при използване на дълго рамо съществува опасност от пренатягане. В никакъв случай да не се затяга с крак!
- Проверете въртящия момент на затягане (при наличие на динамометричен ключ) и налягането в резервната гума.Добре е инструментите да притежават маркировка GS (Geprufte Sicherheit, германски символ, гарантиращ сигурността на преминалия през изпитание уред или инструмент).
Ако точността на изработката и качеството на материала са ниски, ключът скоро ще развие по-голяма хлабина и ще започне да „изплъзва"
Ако гумената дръжка се измъква лесно от рамото, съществуват сериозни предпоставки за нараняване при работа
Специализираните гаечни ключове би трябвало да издържат на два пъти по-голям от необходимия за смяната на колелата въртящ момент.
Ключът за гайките на колелата е добро допълнение към стадартния комплект инструменти в автомобила. Често пукащите гуми следва да се насочат към кръстовидни гаечни ключове, които са по-удобни , при работа. Има и сгъваеми варианти, пестящи място в багажника.

Ключ за смяна на гумиИнструменти за смяна на колела
Смяна на летни със зимни гуми? Препоръчваме следните инструменти:
1) надежден и стабилен крик
2) подпорна тринога, в случай че се сменят две колела
3) динамометричен ключ за контрол на затягането
4) тебешир или креда за обозначаване на гумите
5) опорен клин за застопоряване на автомобила
6) кръстат ключ за гайките на колелата
7) спомагателен лост за (първоначално) освобождаване на гайките. Бернд Фолкенс, снимки: X. Шуберт