Газова уредбаСеквенциапна газова инжекционна система
Последната разработка на Autogas Italia Easy Jet e ново, високотехнологично изделие, притежаващо редица предимства спрямо известните досега горивни системи за захранване на автомобилните бензинови двигатели с пропан-бутан. Конструктивно системата се състои от резервоар за LPG в газова фаза, филтър за LPG в течна фаза, изпарител за LPG в газова фаза, електроинжектори (с брой, равен на броя на цилиндрите), електронен блок за управление ECU (c ново конструктивно решение), тръбопроводи, маркучи, свързващи и скрепителни елементи.
Принципната разлика от известните досега системи е в това, че Easy Jet работи, получавайки сигнали от управляващите вериги на инжекторите за бензин (монтирани на двигателя в процеса на производство на автомобила). Управляващ параметър е времето за отварянето на инжекторите за бензин. Тъй като това време се изчислява от ECU - бензин, е ясно, че то е определено предвид стойностите на всички параметри, в това число скоростен, товарен и температурен режим на работа на двигателя. ECU за управление на впръскването на LPG (ECU - LPG) изчислява необходимото време за впръскване на газта и управлява допълнително монтираните инжектори за газ. Използването на мощен процесор и подходящ софтуер дават възможност за постигане на висока скорост на изчислителния процес за определяне на времето за впръскване на газта. Това позволява получаването на информация за времето за впръскване на бензин, и изчисляването на времето за впръскване и управлението на газовите инжектори да става в един и същ работен такт на цилиндъра. В крайна сметка се постига:
- прецизно регулиране на количеството LPG за всеки цилиндър поотделно;
- впръскване в строго определен момент;
- по¬добри мощностно-икономични и динамични характеристики в сравнение с познатите системи;
- отстраняване на възможността за back fire.
По-ниското работно налягане на газ след редуктора (0,5 bar) позволява използване на по-голямо количество газ от бутилката, за сметка на по-ниското остатъчно налягане в нея. Това в крайна сметка означава по-голям пробег на автомобила при равни други условия.
Елементите:
Филтърът за газ в течна фаза е с компактни размери, помагащи за лесен монтаж. Почиства се на около 15 000 км.
Изпарителят е с нова конструкция и не е в общ блок с редуктор, за разлика от досегашните системи. Конструкцията позволява постигане на по-добър топлообмен между охлаждащата течност на двигателя и постъпващата газ и осигурява необходимия газов поток. Пропан-бутанът преминава през медна тръба, а охлаждащата течност през маркуч, който обгръща изцяло тръбата в зоната на изпарителя. Двата потока са разнопосочни. На входа на охлаждащата течност в изпарителя има датчик, отчитащ температурата й. Редуктор-разпределителят поддържа постоянно налягане на газовия поток от 0,5 bar над налягането във всмукателния колектор. В корпуса му е вграден филтър за пропан-бутан в газова фаза. На изхода на редуктора има 4 или 6 щуцера за свързващите маркучи към електроинжекторите за LPG.
Електроинжекторите са специално разработени за Easy Jet. Конструкцията им позволява висока скорост на отваряне и затваряне и точно дозиране на количеството газ. Инжекторите са с малки габарити, което позволява техния монтаж върху всмукателния колектор в близост до цилиндъра. Когато това е невъзможно поради конструктивните особености на колектора, е предвидена възможност за използване на маркучи, дълги около 5 - 6 см за свързване на инжекторите с допълнително монтирани щуцери върху всмукателния колектор. Инжекторите се произвеждат в няколко класа с различна производителност, като избора на необходимия клас за вграждане в конкретен двигател се извършва с отчитане на мощността на отделните цилиндри.
Електронният блок за управление ECU-LPG е конструиран с мощен микропроцесор, който обработва информацията много бързо и е устойчив на електромагнитни смущения. Той получава информация за времето на отваряне на инжекторите за бензин, на основата на която изчислява времето за отваряне на инжекторите за газ. ECU-LPG управлява двата електромагнитни вентила (на бутилката и на корпуса на редуктора) по независими една от друга елктровериги. Това е едно от решенията, чрез които се избягва "пропадането" в работата на двигателя при преминаване от бензин на газ.
Естествено системата има и бутон за ръчно превключване на работния режим, като в бутона има 4 светодиода, които показват нивото на газта в бутилката и в зависимост от режима на светене отбелязват дали двигателят работи на газ или бензин. Източник "Autogas Italia"