редуктор изпарителРедуктоp изпарител lo, gas
В тази статия ще спрем вниманието Ви на най-новия продукт на пазара на газовите уредби у нас. Както писа списание "Автогаз" в миналия брой, компанията Lo. gas Sri е основана през 2000 г. в Италия. С това уточнение веднага внасяме яснота, че редуктор-изпарителите Lo. gas не са "менте" на Lovato, a ново оригинално производство. Целта на тази статия е да запознае читателите с конструктивните особености на РИ. Ще си послужим с изгледите на общия вид и в разглобено състояние на двата варианта - вакуумен и електрически - представени от фиг. 1 до фиг. 6.
редуктор изпарителНа фиг. 1 и фиг. 2 са представени общ вид на вакуумен и електрически вариант. За улеснение е използвана обща номерация на всички фигури. Така на фиг. 1 са означени:
1 - изход газ;
2 - обогатителен електромагнит;
3 - регулиращ винт на тихите обороти (в електромагнитния вариант 8 и 9);
4 - вход и изход на подгряваната течност;
5 - челен капак;
6 - технологична тапа на канала, свързващ входа на газта с входа на камерата за високо налягане 12, видими на фиг. 3.
редуктор изпарителОт фиг. 2 става видима разликата между електрическия и вакуумния вариант - електромагнитът 10, свързващ камерите на високо и ниско налягане.
На фиг. 3 е представен отворен РИ откъм страната на високото налягане. Трябва да се отбележи, че двата варианта са еднакви от тази страна. Веднага се вижда пълната аналогия с конструкцията на Lovato, като например:
- камерата на високото налягане 12 е оформена в централната част на корпуса и е "обхваната" от областта на подгрявания обем 11. Така се създава производителност с достатъчно голям обем на високото налягане, което е предпоставка за добра производителност и плавна редукция на налягането;
- двете камери са изолирани с мембраната за високо налягане 25, притегната по областта на високо налягане. Над тази мембрана се монтира пружината за високо налягане 30. редуктор изпарителДвете камери се затварят от ламаринен капак (не е показан на фигурите).
- лостът за високо налягане 14 е монтиран също с два чрез процеп, което улеснява производствения процес и притягащи винта и завършва с гумено чело, видно на фиг. 6.
На фиг. 4 и фиг. 5 са представени отворени откъм ниското налягане съответно вакуумният и електрически вариант. Тук също се вижда аналогията с Lovato, т.е. и тук вакуумната мембрана 17 (23) е разположена в центъра на корпуса и осигурява устойчиво изходно състояние без пропуски на газ. Под нея е разположена пружината 22. Вакуумната камера се затваря чрез притягащия пръстен 24, а входът й е вакуумният щуцер 15. В електрическия вариант тази камера просто липсва и е заменена с електромагнита 10. Практически той трябва да сработи след появата на искра в запалителната система, пропускайки газ към областта на ниско налягане 16 и да я спре с изчезването на искрата.
редуктор изпарителНа фиг. 6 е представен пълен комплект на работните мембрани. Именно тук е видна разликата между Lovato и Lo. gas:
- мембраната за ниско налягане 21 има фиксирано положение спрямо регулировъчния винт 3;
- усилващите плоскости а и б са занитени към мембраната 21 в две точки;
- различен е захватьт към лоста за ниско налягане - подобрява експлоатационните свойства. От изложеното дотук са валидни следните изводи:
Lo. gas е двустепенен редуктор, разработен по конс¬трукцията на Lovato, но е с по-малки габарити, което е голямо предимство, особено в съвременните автомобили, които често са "претъпкани" в двигателното отделение;
въртящите накрайници за подгряващата течност 4 и изхода на газта 1 са сериозно предимство пред доста конструкции;
редуктор изпарителпромененото място на входа на газта 7 (откъм горната част спрямо монтажното положение) също е ново и добро решение, срещано в малко конструкции;
запазени са всички предимства на Lovato - устойчивото изходно състояние; лесен запуск благодарение на магнита, монтиран на вакуумната мембрана; плавна и точна регулировка на празен ход, добър преходен режим; надеждна изолация на високото налягане от охладителната система;
добра ремонтопригодност, свързана с липсата на усложнени конструкции на допълнителните системи - празен ход и преходен режим.
Като обобщен извод се налага мнението, че Lo. gas e много добър редуктор-изпарител, който успешно би конкурирал останалите. инж. Димко Димов 2003 година