Модел предни/предни&задни само задни Одобрени от Забележки
размер ЕТ гума размер ЕТ гума

190 Series (W201)

14x5 50 175/70R14       Mercedes-Benz  
  15x6 49 185/65R15       Mercedes-Benz  
  15x7 41 205/55R15       Mercedes-Benz  
  15x7 44 205/55R15       Mercedes-Benz  
  15x7 35 205/55R15       AMG  
  16x7.5 31 225/45R16       AMG  
  16x7.5 37 225/45R16       AMG  
  16x7.5 42 225/45R16       AMG  
  16x8 34 225/50R16       Mercedes-Benz  
  16x8 35 225/50R16       Mercedes-Benz  
  17x8.25 34 225/45R17       Mercedes-Benz EVO models
  17x8.25 34 245/40R17       Mercedes-Benz EVO II models
  18x8.5 35         Carlsson  

A Class (W/C169)

15x6 44 185/65R15       Mercedes-Benz  
  16x6 46 195/55R16       Mercedes-Benz  
  17x7 54 215/45R17       Mercedes-Benz  
  17x7 43 215/45R17       Carlsson  
  17x7.25 54 215/45R17 17x7.25 49 215/45R17 Brabus  
  17x7.25 54 225/40R17 17x7.25 49 225/40R17 Brabus  
  18x7 54 215/40R18       AMG  
  18x7 54 215/40R18       Brabus  
  18x7 38 225/35R18       Brabus  
  18x7.25 54 215/40R18 18x7.25 49 215/40R18 Brabus  
  18x7.25 54 225/35R18 18x7.25 49 225/35R18 Brabus  
  18x8 40 215/40R18       Brabus  
  18x8 45 215/40R18       Carlsson  
  19x7.5   215/35R19       Brabus  

A Class (W/S168)

15x5.5 54 195/50R15       Mercedes-Benz  
  16x5.5 54 195/50R16       Mercedes-Benz  
  16x6.5 56 205/45R16       Mercedes-Benz  
  17x7 57 205/40R17 17x7 49 205/40R17 Mercedes-Benz/AMG  
  17x7 50 205/40R17 17x7 43 205/40R17 Carlsson  
  17x7.25 54 195/45R17 17x7.25 49 195/45R17 Brabus  
  17x7.25 54 225/35R17 17x7.25 49 225/35R17 Brabus  
  18x7.25 54 225/35R18 18x7.25 49 225/35R18 Brabus  

B Class (W245)

15x6 44 195/65R15       Mercedes-Benz Steel wheel
  16x6 44 205/55R16       Mercedes-Benz Steel wheel
  16x6 46 205/55R16       Mercedes-Benz  
  17x7 49 215/45R17       Mercedes-Benz/AMG  
  17x7.25   215/45R17       Brabus  
  17x7.25   225/40R17       Brabus  
  18x7 49 215/40R18       AMG  
  18x7   215/40R18       Brabus  
  18x7   225/35R18       Brabus  
  18x7.5   215/40R18       Brabus  
  18x7.5   225/35R18       Brabus  
  18x8   215/40R18       Brabus  
  19x7.5   215/35R19       Brabus  

C Class (W/S202)

15x6.5 37 195/65R15       Mercedes-Benz  
  15x7 37 205/60R15       Mercedes-Benz  
  16x7 37 205/55R16       Mercedes-Benz  
  16x7 37 205/55R16       Mercedes-Benz  
  16x7 37 205/55R16 16x8 36 225/50R16 Mercedes-Benz  
  17x7.5 37 225/45R17       Mercedes-Benz/AMG  
  17x7.5 35 225/45R17       Mercedes-Benz/AMG  
  17x7.5 37 225/45R17 17x8.5 30 245/40R17 Mercedes-Benz/AMG  
  17x7.5 35 225/45R17 17x8.5 30 245/40R17 AMG  
  17x7.5 37 225/45R17 17x8.5 34 245/40R17 AMG  
  17x8 30 225/45R17 17x10 27 245/40R17 Carlsson  
  18x7.5 37 225/40R18       AMG  
  18x7.5 37 225/40R18 18x8.5 30 255/35R18 AMG  
  18x7.5 37 225/40R18 18x8.5 34 255/35R18 AMG  
  18x8 31 225/40R18       AMG  
  18x8 31 225/40R18 18x9 35 255/35R18 AMG  
  18x8 35 225/40R18 18x10 27 255/35R18 Carlsson  
  18x8 35 225/40R18 18x9 28/35 255/35R18 Carlsson  
  18x8.5 25 225/40R18       AMG  
  18x8.5 25 225/40R18 18x10 25 255/35R18 AMG  
  18x8.5 35 225/40R18       Carlsson FA: 1, 2, 3, 4, 5 RA: 1, 9
  18x8.5 35 225/40R18 18x8.5 35 255/35R18 Carlsson FA: 1, 2, 3, 4, 5 RA: 1, 9
  18x8.5 35 225/40R18 18x10 30 255/35R18 Carlsson FA: 1, 2, 3, 4, 5 RA: 1, 2, 3, 5, 9

C Class (W/S203)

15x6 31 205/55R15       Mercedes-Benz  
  16x7 31 205/55R16       Mercedes-Benz  
  16x7 31 205/55R16 16x8 32 225/50R16 Mercedes-Benz  
  17x7.5 35 225/45R17       AMG  
  17x7.5 36 225/45R17       Mercedes-Benz  
  17x7.5 37 225/45R17       Mercedes-Benz/AMG  
  17x7.5 36 225/45R17 17x8.5 30 245/40R17 Mercedes-Benz  
  17x7.5 36 225/45R17 17x8.5 34 245/40R17 Mercedes-Benz  
  17x7.5 37 225/45R17 17x8.5 30 245/40R17 Mercedes-Benz/AMG  
  17x7.5 35 225/45R17 17x8.5 30 245/40R17 AMG  
  17x7.5 37 224/45R17 17x8.5 34 245/40R17 AMG  
  17x8 30 215/45R17 17x8 30 215/45R17 Brabus  
  17x8 30 225/45R17 17x8 30 225/45R17 Brabus  
  17x8 30 225/45R17 17x8 30 245/40R17 Brabus  
  18x7.5 37 225/40R18       AMG  
  18x7.5 37 225/40R18 18x8.5 30 255/35R18 AMG  
  18x7.5 37 225/40R18 18x8.5 34 255/35R18 AMG  
  18x8 31 225/40R18       AMG  
  18x8 31 225/40R18 18x9 35 255/35R18 AMG  
  18x8.5 30 225/40R18 18x8.5 30 225/40R18 Brabus  
  18x8.5 30 225/40R18 18x8.5 30 255/35R18 Brabus  
  18x8.5 30 225/40R18 18x8.5 30 245/35R18 Brabus  
  18x8.5 30 225/40R18 18x9.5 35 255/35R18 Brabus  
  18x8.5 28 225/40R18       Carlsson FA: 1, 13
  18x8.5 28 225/40R18 18x8.5 28 255/35R18 Carlsson FA: 1, 13 RA: 1, 2, 4, 8, 9, 12
  18x8.5 28 225/40R18 18x10 30 255/35R18 Carlsson FA: 1, 13 RA: 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13
  18x8.5 28 225/40R18 18x10 35 255/35R18 Carlsson FA: 1, 13 RA: 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13
  19x8.5 29 235/35R19 19x8.5 29 235/35R19 Brabus  
  19x8.5 29 235/35R19 19x9.5 35 265/30R19 Brabus  
  19x8.5 28 235/35R19       Carlsson FA: 1, 13 RA: 9
  19x8.5 28 235/35R19 19x10 35 265/30R19 Carlsson FA: 1, 13 RA: 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14

C Class (W/S204)

16x7 43 205/55R16       Mercedes-Benz  
  16x7.5 53 225/50R16       Mercedes-Benz  
  17x7.5 47 225/45R17       Mercedes-Benz  
  17x7.5 47 225/45R17 17x8.5 58 245/40R17 Mercedes-Benz/AMG  
  18x7.5 47 225/40R18       Mercedes-Benz  
  18x7.5 47 225/40R18 18x8.5 58 245/35R18 Mercedes-Benz  
  18x8 50 225/40R18       Mercedes-Benz/AMG  
  18x8 50 225/40R18 18x8.5 54 255/35R18 AMG  

CL Class (C215)

16x7.5 46 225/60R16       Mercedes-Benz  
  17x7.5 46 225/55R17       Mercedes-Benz  
  17x8.5 35 255/45R17       Brabus  
  18x8 44 245/45R18       Mercedes-Benz  
  18x8 44 245/45R18 18x9 46 265/40R18 Mercedes-Benz  
  18x8   245/45R18       Brabus  
  18x8.5 44 245/45R18       Mercedes-Benz/AMG  
  18x8.5 44 245/45R18 18x9.5 46 275/40R18 Mercedes-Benz/AMG  
  18x8.5 44 245/45R18 18x9 44 265/40R18 AMG  
  18x8.5 35 245/45R18       Brabus  
  18x8.5 35 245/45R18 18x9.5 35 275/40R18 Brabus  
  18x8.5 40 245/45R18       Carlsson FA: 8, 11, 12
  18x8.5 40 245/45R18 18x10 45 275/40R18 Carlsson FA: 8, 11, 12 RA: 1, 4, 9, 12, 13
  18x9.5   245/35R18       Brabus  
  18x9.5   245/35R18 18x9.5   275/40R18 Brabus  
  19x8 50 245/40R19       AMG winter wheel/spare
  19x8.5 44 245/40R19       AMG  
  19x8.5 44 245/40R19 19x9.5 46 275/35R19 AMG  
  19x8.5 40 245/35R19       Brabus  
  19x8.5 40 245/35R19 19x8.5 40 275/30R19 Brabus  
  19x8.5 40 245/40R19 19x9.5 45 275/35R19 Brabus  
  19x8.5 40 245/40R19 19x10   275/35R19 Brabus  
  19x8.5 40 245/40R19       Carlsson FA: 8, 11, 12
  19x8.5 40 245/40R19 19x10 45 275/35R19 Carlsson FA: 8, 11, 12 RA: 1, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14
  19x8.5 35 245/40R19 19x10 35 275/35R19 Carlsson FA: 8, 11, 12 RA: 1, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14
  19x9.5   245/40R19       Brabus  
  19x9.5   245/40R19 19x9.5   275/35R19 Brabus  
  20x8.5 35 245/35R20 20x9.5 35 285/30R20 Carlsson FA: 8, 11, 12 RA: 1, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14
  20x9 38 245/35R20 20x10 43 275/30R20 Brabus  
  20x9.5 38/40 245/35R20       Brabus  
  20x9.5 40 245/35R20 20x9.5 45 285/30R20 Brabus  
  20x9.5 40 245/35R20 20x10 43 275/30R20 Brabus  
  20x9.5 35 245/35R20 20x9.5 35 285/30R20 Carlsson FA: 8, 11, 12 RA: 1, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14

CL Class (C216)

17x8 43 235/55R17       Mercedes-Benz  
  17x8.5   235/55R17       Brabus  
  18x8.5 43 255/45R18       Mercedes-Benz  
  18x8.5 43 255/45R18 18x9.5 43 275/45R18 Mercedes-Benz  
  18x8.5   255/45R18       Brabus  
  18x8.5   255/45R18 18x9.5   <285/40R18 Brabus  
  18x9.5   255/45R18       Brabus  
  18x9.5   255/45R18 18x9.5   <285/40R18 Brabus  
  19x8.5 43 255/40R19       Mercedes-Benz  
  19x8.5 43 255/40R19 19x9.5 43 275/40R19 Mercedes-Benz  
  19x8.5 43 255/40R19       Mercedes-Benz  
  19x8.5 43 255/40R19 19x9.5 43 275/40R19 AMG  
  19x8.5 43 255/40R19       AMG  
  19x8.5   255/40R19       Brabus  
  19x8.5   255/40R19 19x8.5   <285/35R19 Brabus  
  19x8.5   255/40R19 19x10   <285/35R19 Brabus  
  19x9.5   255/40R19 19x9.5   <285/35R19 Brabus  
  19x9.5   255/40R19 19x10   <285/35R19 Brabus  
  20x8.5 43 255/35R20 20x9.5 43 275/35R20 AMG  
  20x9   255/35R20 20x9.5   <285/30R20 Brabus  
  20x9   255/35R20 20x10.5   <285/30R20 Brabus  
  20x9.5   255/35R20       Brabus  
  20x9.5   255/35R20 20x9.5   <285/30R20 Brabus  
  20x9.5   255/35R20 20x10.5   <285/30R20 Brabus  
  21x9   255/30R21 21x10.5   285/30R21 Brabus  

CLK Class (A/C208)

16x7 37 205/55R16       Mercedes-Benz  
  16x7 37 205/55R16 16x8 36 225/50R16 Mercedes-Benz  
  17x7.5 37 225/45R17       Mercedes-Benz/AMG  
  17x7.5 37 225/45R17 17x8.5 30 245/40R17 Mercedes-Benz/AMG  
  17x7.5 37 225/45R17 17x8.5 34 245/40R17 AMG  
  17x8 30 215/45R17 17x8 30 215/45R17 Brabus  
  17x8 30 225/45R17 17x8 30 225/45R17 Brabus  
  17x8 30 225/45R17 17x8 30 245/40R17 Brabus  
  17x8.5 30 225/45R17       AMG  
  17x8.5 30 225/45R17 17x9.5 24 245/40R17 AMG  
  18x7.5 37 225/40R18       AMG  
  18x7.5 37 225/40R18 18x8.5 30 255/35R18 AMG  
  18x7.5 37 225/40R18 18x8.5 34 255/35R18 AMG  
  18x7.5 35 225/40R18       AMG  
  18x7.5 35 225/40R18 18x8.5 30 255/35R18 AMG  
  18x8 31 225/40R18       AMG  
  18x8 31 225/40R18 18x9 35 255/35R18 AMG  
  18x8.5 25 225/40R18       AMG  
  18x8.5 25 225/40R18 18x10 25 255/35R18 AMG  
  18x8.5 30 225/40R18 18x8.5 30 225/40R18 Brabus  
  18x8.5 30 225/40R18 18x8.5 30 255/35R18 Brabus  
  18x8.5 30 225/40R18 18x8.5 30 245/35R18 Brabus  
  18x8.5 30 225/40R18 18x9.5 35 255/35R18 Brabus  
  18x8.5 35 225/40R18       Carlsson FA 1, 2, 3, 5 RA: 1, 9
  18x8.5 35 225/40R18 18x8.5 35 255/35R18 Carlsson FA: 1, 2, 3, 5 RA: 1, 4, 9
  18x8.5 35 225/40R18 18x10 30 255/35R18 Carlsson FA: 1, 2, 3, 5 RA: 1, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14
  18x8.5 35 225/40R18 18x10 29 255/35R18 Carlsson FA: 1, 2, 3, 5 RA: 1, 4, 9, 10
  19x8.5 29 235/35R19 19x8.5 29 235/35R19 Brabus  
  19x8.5 29 235/35R19 19x9.5 35 265/30R19 Brabus  
  19x8.5 28 235/35R19       Carlsson FA: 1, 2, 3, 5 RA: 1, 4, 9
  19x8.5 28 235/35R19 19x10 29 265/30R19 Carlsson FA: 1, 2, 3, 5 RA: 1, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14

CLK Class (A/C209)

16x7 37 205/55R16       Mercedes-Benz  
  16x7 37 205/55R16 16x8 32 225/50R16 Mercedes-Benz  
  17x7.5 36 225/45R17       Mercedes-Benz  
  17x7.5 36 225/45R17 17x8.5 30 245/40R17 Mercedes-Benz  
  17x7.5 37 225/45R17       AMG  
  17x7.5 37 225/45R17 17x8.5 30 245/40R17 AMG  
  17x7.5 37 225/45R17 17x8.5 34 245/40R17 AMG  
  17x8 30 225/45R17 17x8 30 225/45R17 Brabus  
  17x8 30 225/45R17 17x8 30 245/40R17 Brabus  
  17x8.5 30 225/45R17 17x8.5 30 225/45R17 Brabus  
  18x7.5 37 225/40R18       AMG  
  18x7.5 37 225/40R18 18x8.5 30 255/35R18 AMG  
  18x8.5 30 225/40R18 18x9.5 18 255/35R18 AMG  
  18x8.5 30 225/40R18 18x8.5 30 225/40R18 Brabus  
  18x8.5 30 225/40R18 18x8.5 30 255/35R18 Brabus  
  18x8.5 30 225/40R18 18x8.5 30 245/35R18 Brabus  
  18x8.5 30 225/40R18 18x9.5 35 255/35R18 Brabus  
  18x8.5 28 225/40R18       Carlsson  
  18x8.5 28 225/40R18 18x8.5 28 255/35R18 Carlsson  
  18x8.5 28 225/40R18 18x10 30 255/35R18 Carlsson RA: 1, 4, 9, 11
  18x8.5 28 225/40R18 18x10 29 255/35R18 Carlsson RA: 1, 4, 9, 11
  19x8.5 29 235/35R19 19x8.5 29 235/35R19 Brabus  
  19x8.5 29 235/35R19 19x9.5 35 265/30R19 Brabus  
  19x8.5 29 235/35R19 19x9.5 35 255/30R19 Brabus  
  19x8.5 29 235/35R19 19x10 35 265/30R19 Brabus  
  19x8.5 29 235/35R19 19x10 35 255/30R19 Brabus  
  19x8.5 28 235/35R19       Carlsson  
  19x8.5 28 235/35R19 19x10 29 265/30R19 Carlsson RA: 1, 4, 9, 11

CLS Class (C219)

17x8   245/45R17       Brabus not CLS55
  17x8.5 28 245/45R17 17x8.5 18 245/45R17 Mercedes-Benz  
  17x8.5 28 245/45R17       Mercedes-Benz  
  17x8.5   255/40R17       Brabus not CLS55
  18x8.5 28 245/40R18       Mercedes-Benz  
  18x8.5 28 245/40R18 18x8.5 18 245/40R18 Mercedes-Benz  
  18x8.5 28 245/40R18 18x8.5 33 245/40R18 Mercedes-Benz  
  18x8.5 28 245/40R18 18x9.5 33 275/35R18 Mercedes-Benz  
  18x8.5 25 255/40R18       AMG  
  18x8.5 25 255/40R18 18x9.5 28 275/35R18 AMG  
  18x8.5   245/40R18       Brabus not CLS55
  18x8.5   255/40R18       Brabus not CLS55
  18x8.5   255/40R18 18x9.5   285/35R18 Brabus not CLS55
  18x8.5 24 245/40R18 18x8.5 20 245/40R18 Carlsson  
  18x8.5 24 245/40R18 18x10 25 275/35R18 Carlsson  
  19x8.5 25 255/35R19 19x9.5 28 285/30R19 AMG  
  19x8.5 25 255/35R19 19x10 28 285/30R19 AMG  
  19x8.5   245/35R19       Brabus  
  19x8.5   255/35R19       Brabus  
  19x8.5   245/35R19 19x9.5   285/30R19 Brabus  
  19x8.5   255/35R19 19x9.5   285/30R19 Brabus  
  19x8.5   245/35R19 19x10   285/30R19 Brabus  
  19x8.5   255/35R19 19x10   285/30R19 Brabus  
  19x8.5   245/35R19 20x9.5   255/30R20 Brabus  
  19x8.5 24 255/35R19 19x8.5 20 255/35R19 Carlsson  
  19x8.5 24 255/35R19 19x10 25 285/30R19 Carlsson  
  20x8.5 24 255/30R20 20x8.5 24 255/30R20 Carlsson  
  20x8.5 24 255/30R20 20x11 25 305/25R20 Carlsson  
  20x9   245/30R20 20x10.5   285/25R20 Brabus  

E Class (W/C/S/A124)

15x6 49 185/65R15       Mercedes-Benz  
  15x6.5 44/48/49 195/65R15       Mercedes-Benz  
  15x6.5 44/48/49 205/65R15       Mercedes-Benz  
  15x7 41/42 205/60R15       Mercedes-Benz  
  15x7 25 205/60R15       AMG  
  15x7 35 205/60R15       AMG  
  16x7 46 215/55R16       Mercedes-Benz  
  16x7.5 31 205/55R16       AMG  
  16x7.5 37 205/55R16       AMG  
  16x7.5 42 205/55R16       AMG  
  16x8 34/35 225/55R16       Mercedes-Benz  
  17x7.5 42 235/45R17       AMG  
  17x8 28 235/45R17       AMG  
  17x8 30 235/45R17       AMG  
  17x8 30 235/45R17       Carlsson  
  17x8.25 34 245/45R17       Mercedes-Benz 500E/E500 only
  17x8.5 30 245/45R17       AMG wide wheelarch
  18x8.5 35         Carlsson wide wheelarch
  18x9 28   18x10 27   Carlsson  

E Class (W/S210)

15x6.5 37 195/65R15       Mercedes-Benz  
  15x7 37 205/65R15       Mercedes-Benz  
  16x7.5 41 215/55R16       Mercedes-Benz  
  17x7.5 37 235/45R17       Mercedes-Benz  
  17x7.5 37 235/45R17       AMG  
  17x7.5 37 235/45R17 17x8.5 30 235/45R17 AMG  
  17x7.5 35 235/45R17 17x8.5 30 235/45R17 AMG  
  17x8 37 235/45R17       Mercedes-Benz  
  17x8   235/45R17       Brabus  
  17x8   235/45R17 17x8   255/40R17 Brabus  
  17x8.5 32 235/45R17       Carlsson  
  17x8.5 32 235/45R17 17x10 27 255/40R17 Carlsson  
  18x8 31 235/40R18 18x9 35 265/35R18 AMG  
  18x8 35 235/40R18       Carlsson  
  18x8 35 235/40R18 18x10 27 265/35R18 Carlsson  
  18x8.5 25 235/40R18       AMG  
  18x8.5 25 235/40R18 18x10 25 265/35R18 AMG  
  18x8.5   225/40R18       Brabus  
  18x8.5   225/40R18 18x8.5   255/35R18 Brabus  
  18x8.5   225/40R18 18x9.5   265/35R18 Brabus  
  18x8.5 35 235/40R18       Carlsson FA: 1, 2, 3, 4 RA: 1
  18x8.5 35 235/40R18 18x8.5 35 265/35R18 Carlsson FA: 1, 2, 3, 4 RA: 1, 2, 3
  18x8.5 35 235/40R18 18x10 30 265/35R18 Carlsson FA: 1, 2, 3, 4 RA: 1, 2, 3
  18x8.5 35 235/40R18 18x10 29 265/35R18 Carlsson FA: 1, 2, 3, 4 RA: 1, 2, 3
  18x8.5 35 235/40R18 18x9.5 22 265/35R18 Carlsson  
  19x8.5   245/35R19       Brabus  
  19x8.5   245/35R19 19x9.5   285/30R19 Brabus  
  19x8.5 20 245/35R19       Carlsson FA: 1, 2, 3, 4 RA: 1
  19x8.5 20 245/35R19 19x10 29 285/30R19 Carlsson FA: 1, 2, 3, 4 RA: 1, 2, 3, 6, 8, 10, 14

E Class (W/S211)

16x7 33 205/60R16       Mercedes-Benz  
  16x7.5 42 225/55R16       Mercedes-Benz  
  16x8 36 225/55R16       Mercedes-Benz  
  17x8 38 245/45R17       Mercedes-Benz  
  17x8 30 245/45R17 17x8 25 245/45R17 Brabus  
  17x8.5 38 245/45R17       Mercedes-Benz  
  17x8.5 30 245/45R17 17x8.5 30 255/40R17 Brabus  
  18x8 30 245/40R18       Mercedes-Benz  
  18x8 30 245/40R18 18x9 39 265/35R18 Mercedes-Benz/AMG  
  18x8.5 30 245/40R18       AMG  
  18x8.5 30 245/40R18 18x9.5 33 265/35R18 AMG  
  18x8.5 30 245/40R18       Brabus  
  18x8.5 30 255/40R18 18x9.5 35 <285/35R18 Brabus  
  18x8.5 35 245/40R18       Carlsson FA: 14
  18x8.5 35 245/40R18 18x10 35 275/35R18 Carlsson FA: 14 RA: 1, 4, 8, 9, 14
  19x8.5 34 245/35R19       AMG  
  19x8.5 34 245/35R19 19x9.5 31 275/30R19 AMG  
  19x8.5 30 245/35R19       AMG  
  19x8.5 30 245/35R19 19x9.5 31 275/30R19 AMG  
  19x8.5 29 245/35R19       Brabus  
  19x8.5 29 245/35R19 19x9.5 35 <285/30R19 Brabus  
  19x8.5 29 245/35R19 20x9.5 29 255/30R20 Brabus  
  19x8.5 30/35 245/35R19       Carlsson FA: 14
  19x8.5 30/35 245/35R19 19x10 33/35 285/30R19 Carlsson FA: 14 RA: 1, 4, 8, 9, 14
  20x9 33 245/30R20 20x10.5 38 285/25R20 Brabus  

G Class (W460/463)

16x7.5 63 265/70R16       Mercedes-Benz  
  18x7.5 63 265/60R18       Mercedes-Benz  
  18x7.5 43 265/60R18       Mercedes-Benz  
  18x8.5 48 265/60R18       AMG  
  18x8.5   255/55R18       Brabus  
  18x8.5   285/55R18       Brabus  
  18x9.5 50 265/60R18       AMG  
  20x9.5   295/45R20       Brabus  

GL Class (X164)

18x8 53 265/60R18       Mercedes-Benz  
  18x8   265/60R18       Brabus  
  19x8.5 56 265/55R19       Mercedes-Benz M+S tyres
  19x8.5 56 275/55R19       Mercedes-Benz  
  19x8.5   275/55R19       Brabus  
  19x9.5   275/55R19       Brabus  
  20x8.5 56 275/50R20       Mercedes-Benz  
  20x9.5   295/45R20       Brabus  
  22x10   295/35R22       Brabus  
  22x10   <305/35R22       Brabus  

M Class (W163)

16x6.5 47 225/75R16       Mercedes-Benz  
  16x8 62 255/65R16       Mercedes-Benz  
  17x8 52 255/60R17       Mercedes-Benz  
  17x8.5 52 275/55R17       Mercedes-Benz  
  18x10 40 285/50R18       Brabus  
  18x10 45 285/50R18       Carlsson  
  18x9 52 285/50R18       Mercedes-Benz/AMG  
  19x10 45 295/45R19       Carlsson  
  19x9.5 46 295/45R19       AMG  
  20x9.5 45 295/40R20       Carlsson  
  20x9.5 40 295/45R20       Brabus  
  22x10 40 285/35R22       Brabus  

M Class (W164)

17x7.5 56 235/65R17       Mercedes-Benz  
  18x8 60 255/55R18       Mercedes-Benz  
  18x8   235/60R18       Brabus  
  18x8   <285/50R18       Brabus  
  19x8 60 255/50R19       Mercedes-Benz  
  19x8.5 58 255/50R19       AMG  
  19x8.5 58 255/50R19 19x9.5 56 285/45R19 AMG  
  19x8.5   255/50R19       Brabus  
  19x9.5 46 295/45R19       AMG  
  19x9.5   285/45R19       Brabus  
  20x10 46 295/40R20       AMG  
  20x8.5 60 265/45R20       Mercedes-Benz  
  20x9.5   265/40R20       Brabus  
  20x9.5   275/40R20       Brabus  
  22x10   265/35R22       Brabus  
  22x10   295/30R22          

Maybach

21x9.5   285/40R21 21x11   325/35R21 Brabus  

R Class (W/V251)

17x7.5 56 235/65R17       Mercedes-Benz  
  18x8 67 255/55R18       Mercedes-Benz  
  18x8   235/60R18       Brabus  
  18x8   235/60R18 18x8   <285/50R18 Brabus  
  19x8 67 255/50R19       Mercedes-Benz/AMG  
  19x8.5 64 255/50R19 19x9.5 64 285/45R19 Mercedes-Benz/AMG  
  19x8.5 64 255/50R19       Mercedes-Benz/AMG  
  19x8.5   255/50R19       Brabus  
  19x9.5   285/45R19       Brabus  
  20x8.5 60/61 265/45R20       Mercedes-Benz/AMG  
  20x9.5   275/40R20       Brabus  
  20x9.5   265/45R20       Brabus  
  20x9.5   275/40R20       Brabus  
  21x9 60 265/40R21       Mercedes-Benz  
  21x9 60 265/40R21 21x9 48 265/40R21 Mercedes-Benz/AMG  
  22x10   265/35R22       Brabus  
  22x10   265/35R22 22x10   <295/30R22 Brabus  

S Class (W/C126)

14x6 30 195/70R14       Mercedes-Benz  
  14x6.5 30 205/70R14       Mercedes-Benz  
  15x7 25 205/65R15       Mercedes-Benz  
  16x7 25 215/65R15       Mercedes-Benz  
  16x7.5 17 225/50R16       AMG  
  17x8.5 11 235/45R17       AMG  
  17x8.5 18 235/45R17       AMG  
  17x8.5 18 245/45R17       AMG  
  17x8.5 18 235/45R17 17x10 17 255or265/40R17 AMG  

S Class (W140) & CL Class (C140)

16x7.5 51 235/60R16       Mercedes-Benz  
  18x8.5 47 255/45R18       Mercedes-Benz  
  18x8.5 44 255/45R18       Mercedes-Benz/AMG  
  18x8.5 35         Carlsson  
  18x8.5 35   18x10 30/43   Carlsson  
  19x8.5 46 255/40R19       AMG  
  19x8.5 46 255/40R19 19x9.5 46 285/35R19 AMG  
  19x8.5 35         Carlsson  
  19x8.5 35   19x10 30   Carlsson  
  20x9.5 35         Carlsson  

S Class (W220)

16x7.5 46 225/60R16       Mercedes-Benz  
  17x7.5 46 225/55R17       Mercedes-Benz  
  17x8.5   255/45R17       Brabus  
  18x8 44 245/45R18       Mercedes-Benz  
  18x8 44 245/45R18 18x9 46 265/40R18 Mercedes-Benz  
  18x8   245/45R18       Brabus  
  18x8.5 44 245/45R18       Mercedes-Benz/AMG  
  18x8.5 44 245/45R18 18x9.5 46 275/40R18 Mercedes-Benz/AMG  
  18x8.5 44 245/45R18 18x9 44 265/40R18 AMG  
  18x8.5 35 245/45R18       Brabus  
  18x8.5 35 245/45R18 18x9.5 35 275/40R18 Brabus  
  18x8.5 40 245/45R18       Carlsson FA: 1, 7, 8, 10
  18x8.5 40 245/45R18 18x10 45 275/40R18 Carlsson FA: 1, 7, 8, 10 RA: 1, 4, 9, 12, 13
  18x9.5   245/35R18       Brabus  
  18x9.5   245/35R18 18x9.5   275/40R18 Brabus  
  19x8 50 245/40R19       AMG  
  19x8.5 44 245/40R19       AMG  
  19x8.5 44 245/40R19 19x9.5 46 275/35R19 AMG  
  19x8.5 44 245/40R19 19x9.5 60 275/35R19 AMG  
  19x8.5 40 245/35R19       Brabus  
  19x8.5 40 245/35R19 19x8.5 40 275/30R19 Brabus  
  19x8.5 40 245/40R19 19x9.5 45 275/35R19 Brabus  
  19x8.5 40 245/40R19 19x10   275/35R19 Brabus  
  19x8.5 40 245/40R19       Carlsson FA: 1, 7, 8, 10
  19x8.5 40 245/40R19 19x10 45 275/35R19 Carlsson FA: 1, 7, 8, 10 RA: 1, 4, 9, 12, 13
  19x8.5 35 245/40R19 19x10 35 275/35R19 Carlsson FA: 1, 7, 8, 10 RA: 1, 4, 9, 12, 13
  19x9.5   245/40R19       Brabus  
  19x9.5   245/40R19 19x9.5   275/35R19 Brabus  
  20x8.5 35 245/35R20 20x9.5 35 285/30R20 Carlsson FA: 1, 7, 8, 9, 10 RA: 1, 4, 9, 12, 13
  20x9 38 245/35R20 20x10 43 275/30R20 Brabus  
  20x9.5 38/40 245/35R20       Brabus  
  20x9.5 40 245/35R20 20x9.5 45 285/30R20 Brabus  
  20x9.5 40 245/35R20 20x10 43 275/30R20 Brabus  
  20x9.5 35 245/35R20 20x9.5 35 285/30R20 Carlsson FA: 1, 7, 8, 9, 10 RA: 1, 4, 9, 12, 13

S Class (W221)

17x8 43 235/55R17       Mercedes-Benz  
  17x8.5   235/55R17       Brabus  
  18x8.5 43 255/45R18       Mercedes-Benz  
  18x8.5 43 255/45R18 18x9.5 43 275/45R18 Mercedes-Benz  
  18x8.5   255/45R18       Brabus  
  18x8.5   255/45R18 18x9.5   <285/40R18 Brabus  
  18x9.5   255/45R18       Brabus  
  18x9.5   255/45R18 18x9.5   <285/40R18 Brabus  
  19x8.5 43 255/40R19       Mercedes-Benz  
  19x8.5 43 255/40R19 19x9.5 43 275/40R19 Mercedes-Benz  
  19x8.5 43 255/40R19       Mercedes-Benz  
  19x8.5 43 255/40R19 19x9.5 43 275/40R19 AMG  
  19x8.5 43 255/40R19       AMG  
  19x8.5   255/40R19       Brabus  
  19x8.5   255/40R19 19x8.5   <285/35R19 Brabus  
  19x8.5   255/40R19 19x10   <285/35R19 Brabus  
  19x9.5   255/40R19 19x9.5   <285/35R19 Brabus  
  19x9.5   255/40R19 19x10   <285/35R19 Brabus  
  20x8.5 43 255/35R20 20x9.5 43 275/35R20 AMG  
  20x9   255/35R20 20x9.5   <285/30R20 Brabus  
  20x9   255/35R20 20x10.5   <285/30R20 Brabus  
  20x9.5   255/35R20       Brabus  
  20x9.5   255/35R20 20x9.5   <285/30R20 Brabus  
  20x9.5   255/35R20 20x10.5   <285/30R20 Brabus  
  21x9   255/30R21 21x10.5   285/30R21 Brabus  

SL Class (R107)

14x6.5 30 185R14       Mercedes-Benz  
  14x6.5 30 195/70R14       Mercedes-Benz  
  14x6.5 30 205/70R14       Mercedes-Benz  
  15x7 25 205/65R15       Mercedes-Benz  
  16x7.5 27 225/55R17       OZ  

SL Class (R129)

16x8 34 225/55R16       Mercedes-Benz  
  17x8   235/45R17       Brabus  
  17x8   255/45R17       Brabus  
  17x8.25 34 245/45R17       Mercedes-Benz  
  17x8.5 18 245/45R17       AMG  
  17x8.5 18 245/45R17 17x10 17 265/40R17 AMG  
  18x8 31 245/40R18 18x9 35 275/35R18 AMG  
  18x8.5 25 245/40R18       Mercedes-Benz  
  18x8.5 25 245/40R18 18x9.5 23 275/35R18 Mercedes-Benz/AMG  
  18x8.5 25 245/40R18 18x10 25 275/35R18 AMG  
  18x8.5   245/40R18       Brabus  
  18x8.5 20 245/40R18       Carlsson FA: 1, 2, 3, 6 RA: 1
  18x8.5 20 245/40R18 18x10 20 275/35R18 Carlsson FA: 1,2,3,6 RA: 1,10
  18x8.5 20 235/40R18 18x10 20 265/35R18 Carlsson FA: 1,2,3,6 RA: 1,10
  18x8.5 20 245/40R18 18x11 15 275/35R18 Carlsson  
  18x8.5 20 245/40R18 18x10 14 275/35R18 Carlsson  
  18x9.5   245/40R18 18x9.5   285/35R18 Brabus  
  18x9.5   245/40R18 18x9.5   275/35R18 Brabus  
  18x9.5   245/40R18 18x10.5   285/35R18 Brabus  
  18x9.5   245/40R18 18x10.5   275/35R18 Brabus  
  19x8.5   245/35R19       Brabus  
  19x8.5   245/35R19 19x8.5   <285/30R19 Brabus  
  19x8.5 20 245/35R19       Carlsson FA: 1, 2, 3, 6 RA: 1
  19x8.5 20 245/35R19 19x10 20 285/30R19 Carlsson FA: 1, 2, 3, 6 RA: 1, 6, 8, 10
  19x9.5   245/35R19       Brabus  
  19x9.5   245/35R19 19x10   <285/30R19 Brabus  

SL Class (R230)

17x8.5 35 255/45R17       Mercedes-Benz  
  17x8.5   255/45R17       Brabus  
  18x8.5 35 255/40R18       Mercedes-Benz  
  18x8.5 35 255/40R18 18x9.5 40 285/35R18 Mercedes-Benz  
  18x8.5 30 255/40R18       AMG  
  18x8.5 30 255/40R18 18x9.5 33 285/35R18 AMG  
  18x8.5 19 255/40R18       Brabus  
  18x8.5 19 255/40R18 18x10.5 22 285/35R18 Brabus  
  18x8.5 24 255/40R18       Carlsson  
  18x8.5 24 255/40R18 18x10 25   Carlsson  
  18x9.5 19 255/40R18       Brabus  
  18x9.5 19 255/40R18 18x9.5 19 285/35R18 Brabus  
  18x9.5 19 255/40R18 18x10.5 22 285/35R18 Brabus  
  19x8.5 34 255/35R19       AMG  
  19x8.5 34 255/35R19 19x9.5 31 285/30R19 AMG  
  19x8.5 30 255/35R19 19x9.5 31 285/30R19 AMG  
  19x8.5 28 255/35R19 19x10 28 285/30R19 AMG  
  19x8.5 19 245/35R19       Brabus  
  19x8.5 19 245/35R19 19x8.5 19 285/30R19 Brabus  
  19x8.5 19 245/35R19 19x10 25 285/30R19 Brabus  
  19x8.5 25 245/35R19 19x8.5 25 285/30R19 Brabus  
  19x8.5 25 245/35R19 19x10 25 285/30R19 Brabus  
  19x8.5 24 255/35R19       Carlsson  
  19x8.5 24 255/35R19 19x10 25 285/30R19 Carlsson  
  19x9.5 19 245/35R19 19x9.5 19 285/30R19 Brabus  
  19x9.5 19 245/35R19 19x10 25 285/30R19 Brabus  
  19x9.5 25 245/35R19 19x9.5 25 285/30R19 Brabus  
  19x9.5 25 245/35R19 19x10 25 285/30R19 Brabus  
  20x8.5 24 255/30R20 20x9.5 25 255/30R20 Carlsson RA: 1, 8, 10
  20x9 23 255/30R20 20x9.5 25 255/30R20 Brabus  
  20x9 23 255/30R20 20x9.5 25 255/30R20 Brabus  
  20x9 23 255/30R20 20x10 23 285/30R20 Brabus  
  20x9 23 255/30R20 20x10 23 305/25R20 Brabus  
  20x9 23 255/30R20 20x10.5 23 305/25R20 Brabus  
  20x9.5 25 255/30R20       Carlsson RA: 1, 8, 10
  20x9.5 25 255/30R20 20x11 35 305/25R20 Carlsson RA: 1, 8, 10

SLK Class (R170)

16x7 37 205/55R16       Mercedes-Benz  
  16x7 37 205/55R16 16x8 30 225/50R16 Mercedes-Benz  
  17x7.5 37 225/45R17       Mercedes-Benz/AMG  
  17x7.5 37 225/45R17 17x8.5 30 245/40R17 Mercedes-Benz/AMG  
  17x7.5 37 225/45R17 17x8.5 34 245/40R17 AMG  
  17x8 30 225/45R17       Brabus  
  17x8 30 225/45R17 17x8 30 245/40R17 Brabus  
  17x8.5   225/45R17       Brabus  
  17x8.5   225/45R17 17x8.5   245/40R17 Brabus  
  18x7.5 37 225/40R18       AMG  
  18x7.5 37 225/40R18 18x8.5 30 255/35R18 AMG  
  18x7.5 37 225/40R18 18x8.5 34 255/35R18 AMG  
  18x7.5 35 225/40R18       AMG  
  18x7.5 35 225/40R18 18x8.5 30 255/35R18 AMG  
  18x8 31 225/40R18       AMG  
  18x8 31 225/40R18 18x9 35 255/35R18 AMG  
  18x8.5 25 225/40R18       AMG  
  18x8.5 25 225/40R18 18x10 25 255/35R18 AMG  
  18x8.5 30 225/40R18       Brabus  
  18x8.5 30 225/40R18 18x8.5 30 255/35R18 Brabus  
  18x8.5 30 225/40R18 18x8.5 30 245/35R18 Brabus  
  18x8.5 30 225/40R18 18x9.5 35 255/35R18 Brabus  
  18x8.5 35 225/40R18       Carlsson FA: 1, 2, 3, 5 RA: 1
  18x8.5 35 225/40R18 18x8.5 35 255.35R18 Carlsson FA: 1, 2, 3, 5 RA: 1, 4, 9, 10
  18x8.5 35 225/40R18 18x10 29 255.35R18 Carlsson FA: 1, 2, 3, 5 RA: 1, 4, 9, 10
  19x8.5 30 225/35R19       Brabus  
  19x8.5 30 225/35R19 19x9.5 35 225/35R19 Brabus  

SLK Class (R171)

16x7 34 205/55R16       Mercedes-Benz  
  16x7 34 205/55R16 16x8 30 225/50R16 Mercedes-Benz  
  17x7.5 36 225/45R17       Mercedes-Benz  
  17x7.5 36 225/45R17 17x8.5 30 245/40R17 Mercedes-Benz/AMG  
  17x7.5 36 225/45R17 17x8.5 34 245/40R17 AMG  
  17x7.5 37 225/45R17       AMG  
  17x7.5 37 225/45R17 17x8.5 30 245/40R17 AMG  
  17x7.5 37 225/45R17 17x8.5 34 245/40R17 AMG  
  17x8 30 225/45R17       Brabus  
  17x8 30 225/45R17 17x8 30 245/40R17 Brabus  
  17x8.5   225/45R17       Brabus  
  17x8.5   225/45R17 17x8.5   245/40R17 Brabus  
  18x7.5 37 225/40R18       Mercedes-Benz  
  18x7.5 37 225/40R18 18x8.5 30 245/35R18 Mercedes-Benz/AMG  
  18x7.5 37 225/40R18 18x8.5 34 245/35R18 AMG  
  18x8.5 30 225/40R18       Brabus  
  18x8.5 30 225/40R18 18x8.5 30 255/35R18 Brabus  
  18x8.5 30 225/40R18 18x8.5 30 245/35R18 Brabus  
  18x8.5 30 225/40R18 18x9.5 35 255/35R18 Brabus  
  18x8.5 28 225/40R18       Carlsson FA: 1, 8, 11, 13
  18x8.5 28 225/40R18 18x8.5 28 255.35R18 Carlsson FA: 1, 8, 11, 13 RA: 1, 2, 4, 8, 9, 12, 14
  18x8.5 28 225/40R18 18x10 30 255.35R18 Carlsson FA: 1, 13 RA: 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13
  18x8.5 28 225/40R18 18x10 35 255.35R18 Carlsson FA: 1, 13 RA: 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13
  19x8.5 30 225/35R19       Brabus  
  19x8.5 30 225/35R19 19x9.5 35 255/30R19 Brabus  
  19x8.5 28 235/35R19         FA: 1, 8, 11, 13 RA: 1, 4, 9
  19x8.5 28 235/35R19 19x10 33 265/30R19 Carlsson FA:1, 8, 11, 13 RA:1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15
  19x8.5 28 225/35R19 19x10 33 255/35R19 Carlsson FA: 1, 8, 11, 13 RA: 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14

V Class (W638/108/110/113) Vito etc

15x5.5 60 195/70R15       Mercedes-Benz  
  15x6 60 195/70R15       Mercedes-Benz  
  15x6 60 215/65R15       Mercedes-Benz  
  16x7 55 215/60R16       Mercedes-Benz  
  16x7 45 225/55R16       Mercedes-Benz  
  17x7.5 55 245/45R17       AMG  
  18x8.5 55 245/45R18       AMG  
  18x8.5   235/50R18       Brabus pre 03/99
  18x8.5   245/40R18       Brabus post 03/99
  18x8.5 50         Carlsson  

V Class (W639) Viano Vito etc

16x6.5 60 205/65R16       Mercedes-Benz  
  16x6.5 60 225/60R16       Mercedes-Benz  
  17x7 60 225/55R17       Mercedes-Benz  
  18x8   245/45R18       Brabus  
  18x8.5   245/45R18       Brabus  
  19x8.5   245/40R19       Brabus  

Vaneo Class (V414)

15x5.5 42 185/60R15       Mercedes-Benz  
  16x5.5   195/50R16       Mercedes-Benz  
  16x6.5 56 205/45R16       Mercedes-Benz  
  17x7.25   215/40R17       Brabus  

W116 series saloons

14x6 30 185R14       Mercedes-Benz  
  14x6.5 30 205/70R14       Mercedes-Benz  
  14x6.5 30 215/70R14       Mercedes-Benz  
  15x7 25 205/65R15       Mercedes-Benz  
  15x7 24 215/65R15       Mercedes-Benz zx

W123 series saloons

14x5,5 30 175R14       Mercedes-Benz  
  14x6 30 195/70R14       Mercedes-Benz  
  15x5.5 35 185R15       Mercedes-Benz  
  15x5.5 35 195/70R15       Mercedes-Benz M+S tyres