При бензиновите мотори се говори за катализатори, докато при дизелите - за филтри за твърди частици. И едното, и другото са с една и съща цел - намаляване на вредните емисии в изгорелите газове.

Ефективна конверсия на отработените газове

Усъвършенстването на двигателните технологии повиши ефективността на изгарянето на горивата и намали екологично опасните емисии при всякакви условия на работа. Катализаторът е разположен точно до двигателя, така че да осигурява пълно пречистване на отработените газове максимално бързо след първоначалното запалване на двигателя. Заедно с усъвършенстваното управление на процеса на конверсия на отработените газове, това води до елиминиране на 95-99% от въглеродния монооксид, въглеводороди и азотни оксиди от отделяните от автомобила газове. Дизеловите двигатели на Volvo използват горивото ефективно и са оборудвани с най-новата система за конверсия на отработени газове, осигуряваща ефективно понижаване на емисиите на частици. Нашите дизелови филтри за твърди частици, например, отстраняват около 95% от тези емисии. Volvo предлага и технология за ауспуси, отговаряща на изискванията на ULEV II (Ultra Level Emission Vehicles) и европейския Euro 4 на глобално ниво, независимо от местното законодателство.

Технологията PZEV (Partial Zero Emission Vehicle) се предлага в Калифорния и по избор в североизточните щати на САЩ. Емисиите на въглеводороди от PZEV двигателя на Volvo са по-ниски от една хилядна от нивото на обикновените автомобили, произвеждани преди разработването на катализаторната технология. В сгъстения градски трафик, отделяните от автомобила газове могат да се окажат по-чисти дори от околния въздух. А ето и малко друга информация за катализаторите и гърнетата от https://emk-33.com/www/index.php

Що е катализатор?

Катализаторът е сигурно и просто устройство, което не се нуждае от обслужване, но има неща които собствениците трябва да знаят за да се достигне максималният живот на катализатора.
Не използвайте етилиран /оловен/ бензин в автомобила, защото оловото покрива скъпоценните метали в решетката на катализатора, намалява ефективността и поврежда катализатора.
Горивната система и запалването винаги трябва да бъдат в изправност.
Ако има повреда в управлението на двигателя, то освен увеличен разход на гориво се намаляват динамичните характеристики на двигателя, а може да се повреди и катализатора.
Не палете /пускайте/ двигателя чрез бутане или теглене.
Не изключвайте запалването при високи обороти на двигателя.
Не използвайте добавки към горивото и моторното масло, защото присадките може да съдържат вещества, способни да повредят катализатора.
Помнете, че катализаторът е крехък, затова избягвайте ударите при сваляне на катализатора или изпускателната система.
Катализаторът използван на добре регулиран автомобил трябва да служи от 100 до 160 хил. км. пробег.
Катализаторът намалява токсичността на изгорелите газове. В него отровният въглероден окис се окислява до пасивния въглероден двуокис, въглеводородите се окисляват до вода и въглероден двуокис, а пък азотните окиси се разлагат до безвреден азот.
Всяко препятствие поставено на пътя на изгорелите газове от двигателя, намалява мощността му. Такива препятствия са ауспусните тръби, гърнета, резонатори, бленди, катализатори и др.

Резонаторно гърне и ползата от него

Предназначението на резонаторът е да пропуска безпрепятствено изгорелите газове, а пък да отразява ударната вълна като в огледало и да я върне обратно към двигателя.
Отразената ударна вълна достигайки затворения изпускателен клапан, се отразява и от него. Ако дължината на тръбата до резонатора се подбере по такъв начин, че отразяването от клапана да стане непосредствено преди отварянето му, то скокът на разреждане (вакуума) последващ след ударната вълна, ще изсмуче изгорелите газове от горивната камера и ще подобри продухването на цилиндъра.
В случай, че двигателя работи с оборотите на резонанса, в изпускателната тръба се получава стояща вълна с разреждане /вакуум/ при изпускателния клапан. Работата е в това, че описания процес наречен резонанс, възниква само при определени обороти на двигателя. Спортистите често използват това явление.
За всеки цилиндър на двигателя, те поставят отделна изпускателна тръба с определена дължина.
Ролята на отражател може да се изпълнява и от заварена на определено разстояние от изпускателния клапан шайба. При резонанс не се допускат резки огъвки на тръбите, тъй- като в огъвките, ударната вълна се разсейва и се появяват паразитни отражения.
Трябва да се отбележи, че процесът резонанс се използва при автомобилите без катализатор. Катализаторът работи добре, когато е прогрят добре. Затова той се поставя възможно най-близо до двигателя и разполагането на резонансни изпускателни тръби е невъзможно.
Известно е, че автомобилите с катализатор имат намалена мощност.
Резонансът има максимален ефект, когато всеки цилиндър е с изпускателна тръба и резонатор. Неправилното поставяне на резонатор води до запазвавне на статуквото, че генерацията (гърнета, изпускателни тръби и др.) отнемат около 10% от мощността на двигателя.