Автомобилните спирачни системи са особено важни хидравлични системи, работещи в много тежки условия.
За да се гарантира тяхната работа, спирачните течности трябва да отговарят на МНОГО изисквания, най-важните от които са:
- подходящ визкозитет и течливост при ниски температури;
- термична устойчивост и окислителна стабилност;
- недопускане образуването на пяна; запазване на експлоатационните параметри при проникване на вода;
- съвместимост с еластомерите, смазване и предпазване от корозия на металните части.

Спирачните течности трябва да отговарят на изискванията на cneцuфukaцuя SАЕ J 1703 или на по-популярната FMVSS 116 DOT 3/4/5/ 5.1.

DOT3

Конвенционална спирачна течност на полигликлова основа, използвана в повечето транспортни средства.
Предимства:
- евтина и разпространена в търговската мрежа.
Недостатъци:
- уврежда уплътненията от естествена гума;
- уврежда боята;
- силно абсорбира вода (веднъж отворена, опаковката не бива да се съхранява повече от седмица).
Поради голямати си хигроскопичност е възможно да доведе до корозия на елементите в спирачната система.

DOT4

Предназначена за употреба в по-новите модели. В повечето случаи също е на полигликолова основа.
Предимства:
- сравнително евтина, разпространена в цялата търговска мрежа;
- по-слабо поглъща вода в сравнение с DOT3;
- по-висока температура на кипене от DOT3, позволяваща приложимостта й при по-тежки експлоатационни условия.
Недостатъци:
- уврежда боите;
- средно с около 50% по-скъпа от DOT3;
- при абсорбция на вода може да доведе до корозия на металните части.

DOT5

Известна като „силиконова" спирачна течност.
Предимства:
- не уврежда боите;
- не абсорбира вода и може да бъде използвана при повишена влажност;
- съвместима с всички уплътнения.
Недостатъци:
- не трябва да се смесва с DOT3 u DOT 4.
Повечето проблеми при използването на DOT5 са свързани със смесването й с други спирачни течности.
Най-добрият начин да преминете на DOT5 е да изградите наново спирачната си система.
Тъй като DOT5 не абсорбира вода, замърсяванията се събират в най-ниските части на спирачната система и могат да предизвикат корозия.
Поради способността им да задържат въздуха DOT5 са „свиваеми" течности и са неприложими за ABS системи около два пъти по-скъпа от DOT4 и достъпна само в специализирани магазини.

DOT 5.1

Сравнително нова спирачна течност на силиконова основа със силно подобрени антикорозионни качества.
Предимства:
- превъзходни качества в сравнение с горните типове течности. Има много високa температура на кипене, независимо от погълнатата вода;
- съвместима с всички гумени уплътнения.
Недостатъци:
DOT5.1 не са силикови течности и абсорбират вода;
- подобно на DOT5 u DOT4 уврежда боите;
- no-скъпа от DOT5 u DOT4 и много по-трудна за намиране.

Минералните масла за хидравлични системи (HSMO) са комбинация от минерално масло и присадки u обикновено са оцветени в зелено. Като правило тези течности са най-скъпи, поради най-високата си температура на кипене и най-добрата защита на системата от корозия.
Трябва да се има предвид обаче несъвместимостта им с течности на силиконова и полигликолова основа.
Независимо от типа на използваната хидравлична течност правилната поддръжка е ключът към безаварийната работа на системата.
Общи препоръки
1. Ако имате спирачна система, който не тече и не създава никакви други проблеми, не сменяйте типа спирачна течност след прочитането на тази статия. Нормалният срок за експлоатация на всяка спирачна течност е от една до две години в зависимост от препоръките на производителя.
2. При всяка смяна на течността промивайте изцяло спирачната система, за да я предпазите от корозия, независимо от типа спирачна течност, която ползвате.
3. Aкo имате финансова възможност, използвайте по-висококачествените DOT4 или още no-добрите DOT5.1 спирачни течности.
4. Използвайте DOT5 само ако превозното средство е било фабрично заредено с нея и/или има изрична препоръка от производителя.

Общи препоръки:

1. Ако вашата спирачна система няма утечки или други неизправности, не сменяйте типа на спирачната течност след като сте прочели тази статия. Ако системата ви не е повредена - по-добре не я поправяйте - за да не я повредите вместо това!
2. Правете профилактик на спирачната система на всеки две години с цел премахване на абсорбираната вода, за да не възниква корозия независимо от типа на спирачната течност, която използвате.
3. Течност DOT3 е опасно да се използва в модели с естествени гумени маркучи, следователно не е добре да се използва освен при извънредни ситуации, когато трябва да се доберете до вкъщи и преди ремонт. В такива случаи е най-добре бързо да прочистите системата и да се подготвите за смяна на всички маркучи.
4. DOT3 е подходяща за използване и в съвременните мотоциклети, въпреки че не се препоръчва.
5. DOT4, макар и не най-добрата, абсорбира слабо вода и съответно намалява риска от корозия в сравнение с DOT3.
6. DOT4 има по-висока точка на кипене спрямо DOT3, и затова за явява по-предпочитана при по-големи натоварвания. За по-голяма ефективност разгледайте прехода към DOT5.1 или на високотехнологичната версия на DOT4.
7. DOT5 е добър избор за красивия мотоциклет. Единствения недостатък е, че не абсорбира вода, и попаднала в системата, тя се среми да попадне в по-ниските точки. В този случай е възможда корозия.
8. DOT5 може да се използва, но не е задължително при спортните мотоциклети, тъй като издържа на по-високи температури при състезателни условия. Вижте трудностите при обезвъздушаването описани по-горе.
9. При замяна на една спирачна течност с друга, най-малкото трябва да се източи цялата стара спирачна течност. За най-добри резултати трябва да се сменят всички маркучи в системата.