Охладителната течност не само предпазва двигателя от набезите на Дядо Мраз, но се грижи и за предотвратяване на корозията и намаляване на износването на частите и агрегатите.

Проблеми при стартиране на автомобила, замръзнали стъкла, слабо отопление... Студеният период от годината поставя на изпитание не само собственика на автомобила, но и охладителната течност на двигателя. Ако последната е на преклонна възраст или не се е радвала на необходимите грижи, то тя няма да е в състояние да изпълни предназначението си и неминуемо ще доведе до замръзване на охладителната система и до прегряване на двигателя независимо от външните температури под нулата.
Затова състоянието на охладителната течност трябва да се подлага на редовни проверки. Трябва да се отчита фактът, че течността не е просто антифриз, който се грижи единствено за предотвратяване на замръзването на охладителната система, а високотехнологичен продукт, изпълняващ и ред други задачи. В състава на модерните охладителни течности се съдържат множество от добавките, противодействащи на корозията и стабилизиращи електропроводимостта на течността.

Препоръчително е антифризът да се подменя изцяло на всеки две години

Но да се върнем към основната задача на охладителната течност през зимата. За да бъдат гарантирани защитните й качества, сместа трябва да остане в течно агрегатно състояние до -25° С. Това може да се провери с помощта на измервателна сонда (може да се намери на ниски цени по бензиностанциите и специализираните магазини). За целта капачката на разширителния съд се развива (изчакайте горещия двигател да изстине!) и част от течността се засмуква в уреда. Ако бъде отчетена студоустойчивост по-малка от -25° С, съотношението антифриз/ вода следва да се промени или охладителната течност да се подмени изцяло (виж таблицата).
По принцип се препоръчва подмяната на охладителната течност да се извършва на всеки две години, тъй като със стареенето си антифризът губи не само от своите студоустойчиви свойства, но започва да страда и от т. нар. „ефект на кавитацията". При възникване на кавитация в течността се образуват микроскопични мехурчета, чиято имплозия (спукване) предизвиква микроударни вълни. При лошо стечение на обстоятелствата те могат да пробият тънките метални стени в радиатора, а високите температури в охладителната система могат да доведат и до образуване на частици в течността, които да запушат някое от тесните места в охладителния циркулационен кръг.

Доливането на течност в охладителната система трябва да става внимателно. Ако установите спадане на нивото на течността в системата, в никакъв случай не трябва да доливате с произволен по количество и вид концентриран антифриз. Всеки автомобилен производител има съответни изисквания и предписания в това отношение, които задължително са отразени в инструкцията за експлоатация. Наливането на неподходящ концентрат крие опасност от запушване на каналите на охладителната система, вследствие на което да настъпи прегряване и сериозна повреда на двигателя. В такива случаи е по-добре системата да се допълни с дестилирана или в краен случай с чешмяна вода и незабавно да се посети сервиз.

Пазете природата!
Охладителните течности са отровни и не трябва да попадат в подпочвените води. За събиране на източения антифриз при смяна трябва да се използва съд, който да се затваря плътно и да позволява транспорт на течността без разливане. Задължително е антифризът да се изхвърля само на места, предназначени за съхранение на опасни природата отпадъци. Антифризът се проверява чрез специална измервателна сонда и трябва да издържа без замръзване на температури от -25° С. Ако системата е запълнена,но охладителната течност не е достатъчно студоустойчива, разширителният съд трябва да се демонтира и охладителната течност да се източи. Внимавайте да не разливате! Накрая разширителният съд се напълва с нова, подходящо смесена течност.

 

Правилни съотношения на смесване
Обем на охлади-телната течност Защита от замръзване
до -20°С до -30°С
Антифриз концентрат Вода Антифриз концентрат Вода
5 литра 1,7 литра 3,3 литра 2,2 литра 2,8 литра
6 литра 2,1 литра 3,9 литра 2,7 литра 3,3 литра
7 литра 2,4 литра 4,6 литра 3,1 литра 3,9 литра
8 литра 2,8 литра 5,2 литра 3,6 литра 4,4 литра
9 литра 3,1литра 5,9 литра 4,0 литра 5,0 литра
10 литра 3,4 литра 6,6 литра 4,4 литра 5,6 литра
11 литра 3,8 литра 7,2 литра 4,9 литра 6,1 литра
12 литра 4,1 литра 7,9 литра 5,3 литра 6,7 литра