ФилтърВАЖНОСТТА НА ФИЛТРИТЕ - прочистване
И изключително значими компоненти в общата система, отговорна за качественото смазване на двигателите, са маслените, горивните и въздушните филтри. Частиците, които маслените филтри задържат, имат произход от най-различно естество, като например сажди от работа на двигателя (особено при дизеловите агрегати). Сериозен приток на замърсители е засмукваният от двигателя въздух, а дизеловите машини са особено уязвими и в това отношение, защото работят с обилни количества въздух (поради тези и ред други причини експлоатационните класове на маслата за дизелови двигатели винаги съответстват на по-високи класове при бензиновите). Много трудно се отделят от маслото разтвореното гориво и вода, като в някои големи машини за целта се поставят специални сепаратори. Изключително необходимо е качественото филтриране на металните частици, отделяни от различните триещи се елементи в двигателя - при спектрален анализ в маслото могат да се открият следи от желязо, мед, олово, алуминий (най-вече градивен компонент на буталата), хром (от буталните пръстени), калай и т. н. Други съществени източници на замърсяване са полимери, песъчинки и метали - отпадъчни продукти при използването на различните съоръжения в процесите на леенето и сглобяването на двигателите.

Как са направени - Филтрите

Неоспорим факт е, че дори при свръхмодерните методи в съвременното двигателостроене в моторите остават множество продукти, затова филтрирането на маслото е много важно. Изследванията показват, че частиците с размер до 5 микрона са с най-вреден абразивен и ерозивен ефект върху цилиндрите и буталните пръстени (това са 28% от всички отделени частици), докато частиците с диаметър, по-голям от 8 микрона, играят съществена роля при износването на лагерите на коляновия вал. За информация -дебелината на масления слой между лагерите на коляновия вал и мотовилката варира между 5 и 75 микрона без товар и 5 и 15 микрона при пълно натоварване.
За да се предотврати износването, се използват различни видове филтри в зависимост от предназначението и условията на работа на двигателите. Повърхностно филтриращите елементи са или еднослойни, изработени от импрегнирана хартия, или с многопластова структура, съдържаща хартия и синтетични материали. Те обикновено спират частиците с размер от 10 до 40 микрона. Върху опаковката на някои от филтрите е изписана информация за ефективността им при задържане на частиците с различен размер. Понякога като вторични или байпасни елементи се използват така наречените дълбочинни филтри, съдържащи абсорбиращо вещество, като азбест и целулоза. Много важен фактор при смяната на маслените и особено на въздушните филтри е средата, в която се движи автомобилът.

 

ФилтърСЪВЕТИ
Ако автомобилен производител препоръчва масло с вискозитет 30, това не означава, че не може да се използва вискозитетен клас 40, но всъщност това не е нужно. Увеличаването на вискозитетния клас в горещо време не гарантира по-добро мазане. Дори и някои спортни автомобили например не се нуждаят от масла с вискозитетен клас 50.
Въпреки че вече много от производителите, като BMW и Porsche, зареждат първоначално новите си автомобили със синтетично масло за дълъг интервал на употреба, някои специалисти препоръчват кратковременно използване на минерално масло, което да „обере" продуктите на износване в първите 1000-2000 км. Разбира се, това може да стане и със синтетично масло, но ще оскъпи процедурата. Въпреки че синтетичните масла имат огромни абсорбиращи способности, мнозина все пак смятат, че смяната на маслото след първите „разработващи" километри не е излишна. В случая е най-добре да се чете внимателно предписанието на производителя. Поради модерните производствени методи двигателите нямат нужда от много дълъг период на разработване, а и те вече частично са преминали през тази фаза след тестовете в автомобилния завод.
Добре би било при смяната на маслото да се извърши промиване на двигателя, като за целта се използват специални масла, които отмиват част от отлаганията и продуктите, натрупани при работата на употребеното масло. В добрите сервизи се извършва допълнително изсмукване на остатъците със специални машини.
Въпреки че синтетичните масла са съвместими с минералните, повечето производители не препоръчват смесването им поради опасността от промяна в прецизния баланс на добавките.
Преминаването от минерално масло към синтетично не означава, че не можете да се „върнете" отново към минерално.
Напълно погрешно е да се смята, че синтетичните масла са агресивни и повреждат някои гумени и полимерни съединения.
Компаниите, произвеждащи масло, са много внимателни по отношение на обещанията, защото компетентните органи стриктно следят за подвеждащи реклами. Истинността на данните, които са изписани върху опаковките на оригиналните масла, е абсолютно гарантирана.
Интервалът за смяна на даден вид масло се определя от производителя в зависимост от автомобилната марка и модела, в който ще се използва.
Смяната на минералното масло със синтетично може да доведе до увеличаване на оборотите на празен ход на двигателя. Това е напълно нормално поради намаленото съпротивление на триене.