турбокомпресорТУРБОКОМПРЕСОРИТЕ
Когато двигател, оборудван с турбокомпресор, бъде изключен, температурата в компресора рязко се увеличава. Маслото от своя страна прегрява, може да се коксува (да се разгради, образувайки чист въглерод) а с течение на времето да се натрупат въглеродни отлагания по лагера. По тези причини винаги е добре двигателят да поработи известно време на празен ход, за да се охлади компресорът и да спаднат оборотите на турбината преди изключване. Синтетичните масла са много устойчиви на подобни термични натоварвания и се препоръчват за турбокомпресорните машини. Много важен аспект в това отношение е при стартиране на двигателя маслото да достигне до лагера на турбокомпресора в рамките на 2 до 5 секунди, защото в противен случай износването е много по-голямо - по този показател синтетичните масла също значително превъзхождат минералните. Въобще много важно е маслото бързо да достигне всички части на мазилната система и производителите често информират клиентите си относно този показател.

ДВИГАТЕЛИ, РАБОТЕЩИ С АЛТЕРНАТИВНИ ГОРИВА - MITSUBISHI OUTLANDER, NU EXTRA VOORDELIG OP LPG
Природният газ и пропанът не съдържат сяра или смоли, така че някои специфични добавки в маслата няма с какво да се съединяват; по тази причина те изгарят и могат да предизвикат образуване на нагар по клапаните и свещите. Този процес може да се влоши, особено в случай че двигателят е термично претоварен поради нередкия проблем с неправилната настройка на ъгъла на изпреварване на запалването. За този тип двигатели се разработват специални нискоадитивни масла, а за по-старите двигатели не се препоръчва използването на нископепелни масла. По-различен състав имат и маслата, предназначени за работа във FlexFuel двигатели, поради проблемите с разтвореното в маслото гориво и силното корозивно действие на алкохола. При използването на биодизел също трябва да се потърси информация от производителя за съвместимостта на маслото с този вид гориво.
Стар двигателАВТОМОБИЛИ С ГОЛЯМ ПРОБЕГ
Това обикновено са специфични минерални или полусинтетични продукти, съдържащи повече противоизносни добавки, които запечатват пропускащите уплътнения и почистват нагара по буталата и отлаганията. Имат намалена склонност към изпарение, с което спомагат за понижаване на разхода. Не трябва обаче да ги бъркаме със специалните масла за класически автомобили, които са доста специфични минерални продукти.