energy oilЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИТЕ МАСЛА
С последните дебати за намаляване на нивата на отделяния въглероден двуокис и респективно понижаване на разхода на гориво в съществена тема се превръщат фактори като намаляването на триенето в двигателите чрез използване на енергоспестяващи масла - причината е, че особено при ниски скорости на движение, триенето в двигателя играе огромна роля по отношение на разхода на гориво.
Енергоспестяващите масла са висококачествени синтетични продукти, които отговарят на високи експлоатационни класове, но имат нисък горен вискозитетен клас - такива са например масла 0W-20 или 5W-20. Това означава, че при нормална работна температура те са значително по-течливи и по този начин създават предпоставки за намалени загуби от триене. В комбинация с подходящите добавки за намаляване на триенето те гарантират и намаляване на съпротивлението в основните и мотовилковите лагери при въртенето на коляновия вал (около 30% от общото триене в двигателя), движението на буталата (около 40%) и клапанния механизъм (около 15%), което води до подобряване на горивната икономичност. В момента най-ефективни като съчетание се оказват маслата с вискозитетен клас 5W-30 с подходящ комплекс от добавки за намаляване на триенето.
Двигателите, предназначени за работа с енергоспестяващи масла, разполагат с пригодена за ниския им вискозитет мазилна система. Някои компании упорито се противопоставят на употребата им, докато Ford и Renault започнаха да използват такива още през 1997 г., VW и PSA през 1999 г„ a BMW стоически издържа до 2002 г., Mercedes и до днес отказва да премине към тези типове масла. (2008 г)
Според изследванията енергоспестяващо масло с вискозитетен клас 5W-30 намалява разхода на гориво спрямо конвенционалните 15W-40 с 5 до 10% в градско и с около 3% при извънградско движение. Намеренията на производителите на автомобили са за широко преминаване към горен вискозитетен клас 30 с тенденция в близко бъдеще той да бъде намален до 20.
Това обаче не е единствената тенденция в последните години. Увеличаването на броя и сложността на устройствата за допълнителна обработка и пречистване на газовете наложи някои съществени промени по отношение на присадките в маслата. Тъй като някои съдържащи се в добавките вещества - сяра (в състава на антиоксидантите, в противоизносните добавки, в детергентите и в базовите масла), фосфор (в противоизносните добавки) и сулфатна пепел (това са соли на сярната киселина, в случая калциеви фосфорни и серни сулфати, съдържащи се в противоизносните модификатори) се оказват противопоказни съответно за DeNOx катализаторите, трипътните катализатори и за филтрите за твърди частици, се наложи да бъдат потърсени техни заместители. Маслата, в които тези вещества са с по-ниско съдържание, получиха названието Medium и Low SAPs (от английските Sulphur, Ash, Phosphorus). Това е най-ново поколение масла, които според създателите им са плод на най-драстичните промени в молекулната архитектура на маслата в последните години. В тях се използват модифицирани добавки и трябва да се употребяват само в държави, в които се предлагат нискосерни горива, тъй като тези масла нямат способността да абсорбират големи количества сяра.