mobil1ПРЕДИМСТВАТА НА СКЪПИТЕ МАСЛА – Хай Тек
Основният фактор, който кара хората да се въздържат от купуване на синтетични масла, е по-високата им цена. Дали обаче ако се отчетат всички фактори в процеса на експлоатацията им, сметката няма да излезе малко по-различна? Според предписанията на производителите голяма част от движещите се по нашите шосета автомобили могат да използват вече остарели експлоатационни класове. Разбира се, ако маслото притежава сертификат от съответния производител, не би трябвало да има проблеми. На практика все още най-използвани си остават минералните масла, но в повечето случаи замяната със скъпото синтетично масло все пак би излязла по-евтино.
Да започнем с този факт - леките масла помагат в пестенето на гориво.
По принцип икономията на гориво при използването на синтетични продукти в сравнение с еквивалентни минерални масла не може да се определи с голяма точност и зависи от доста фактори, но тя винаги е налице и варира между 2 и 8%. Лабораторно доказано е, че в повечето случаи използването на синтетично масло с вискозитетен клас OW, 5W и дори 10W може да доведе до 4-5% икономия в сравнение с минерални масла с вискозитетен клас 10W-40 и 15W-50. Употребата на подобни синтетични продукти в съчетание с по-добрите им експлоатационни качества води до най-големи икономии при студено стартиране в лоши климатични условия, защото те не се сгъстяват при ниски температури, имат добри мазилни свойства и оказват слабо съпротивление на маслената помпа. Освен това допълнителен бонус е фактът, че подобни масла по-бързо достигат и се разпределят по триещите се повърхности в двигателя, намалявайки загубите от триене (отново икономия на гориво) и износването на агрегата - при това при всякакви условия, а не само при ниски температури.
Съгласно ширещото се мнение използването на синтетични масла води до повишеното им изразходване, то това съвсем не е вярно, защото при достигане на нормалната работна температура на двигателя тези масла имат същия вискозитет като обикновените. Тъй като обаче са съставени от по-качествените субстанции, споменати по-горе, при високи температури те имат значително по-ниска изпаряемост, с което логично способстват за намаляване на разхода на масло. Интересно е да се отбележи, че при замяната на минералното масло със синтетично разходът на масло може да се увеличи не поради неговата по-добра течливост, а защото синтетичните масла имат свойството да отмиват голяма част от отлаганията и нагарите, откривайки по този начин запечатаните от тях прорези, дължащи се на износване.
Друг съществен фактор по отношение на икономиите е обстоятелството, че в повечето случаи висококачествените синтетични масла са от така наречения long life вид, тоест пробегът до следващата смяна е значително удължен. При една и съща марка масло той може да варира (в зависимост от предписанията на автомобилния производител и съответния модел автомобил) от 15 000 до 50 000 км. Различите автомобилни производители имат различни приоритети по отношение на оценката на промените в експлоатационните параметри на маслото и износването на двигателите и всеки един от тях носи различна тежест при определяне на пробега. Поради тази причина едно и също масло - да речем, Total Quartz 9000 5W-40, може да бъде предписано за пробег от 25 000 км при BMW и 50 000 км при VW. Това е така, защото при Volkswagen най-важен параметър е износването на някои компоненти от двигателя, а натрупването на отлагания е от по-малко значение. В оценъчната система на BMW натрупването на отлагания пък е от приоритетно значение, докато при Opel например те въобще не влизат в сметките. Другояче казано, ако в този случай определени компоненти в един двигател не се износват дори и при 50 000 километров пробег с едно и също масло, независимо от натрупването на отлагания, параметрите на маслото се включват в граничните стойности за експлоатационен пробег, предписани от даден производител. Тези разлики в подхода обясняват нееднаквите предписания на различните автомобилни производители по отношение на едни и същи видове масла.

Съвсем отделен е въпросът, че собствениците на автомобили от определени марки и модели нямат голям избор при покупката на масло. Така например автомобилистите, притежаващи дизелови VW TDI с техника на впръскване помпа-дюза, и всички собственици на модели с удължен интервал на обслужване трябва задължително да ползват специално композирани масла поради големите натоварвания в помпа-дюзите, а цената им понякога е доста висока. В случая е добре притежателите на такива автомобили винаги да носят масло за доливане от специфичния вид. Ако не се долее точно такова, има риск от загуба на гаранцията.
Бензиновите двигатели могат да работят и с по-евтино масло, ако клиентът декларира, че се отказва от удължения интервал на обслужване и е съгласен маслото да се сменя на 15 000 вместо на 30 000 км. По този начин обаче не могат да се постигнат реални икономии. Тенденцията към удължаване на интервалите на обслужване, наложена от производителите на автомобили в Европа, се появи съвсем наскоро, през 1999 г., но вече е трайна, а въпросният интервал все повече нараства. При бензиновите двигатели той вече е средно 30 000 км, а при дизеловите - 20 000 км, като при някои производители (VW) дори е по-висок. Тук задължително трябва да се отбележи фактът, че пробегът с една смяна на маслото зависи и от замърсеността на средата, както и от продължителността на използването му.