ДвигателУСЛОВИЯТА НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ – Хей Тек
По време на своята експлоатация моторните масла са подложени на изключително големи механични натоварвания, физически и химически въздействия. Една от причиняващите трайни промени в характеристиките на маслото химически реакции е окисляването и поради това съответните стабилизиращи присадки са особено важни. При реакцията на маслото с кислорода в двигателя се образуват вредни за конструктивните му компоненти киселини, които стават причина за корозия на металните части, за критична промяна на вискозитета, за образуване на отлагания и налепи. С течение на времето маслото загубва своите качества, а подобни субстанции могат да запушат маслопроводите, налепите могат да доведат до затруднено движение и слепване на клапаните. Процепите в буталата, предназначени за връщане на маслото към картера, могат да се запушат, а това от своя страна води до увеличен разход на масло и образуване на нагар по буталото. Подобни наслагвания могат да се образуват и по капаците на клапанните механизми, по решетката на маслената помпа и прочие. Поради тези причини при рафинирането част от продуктите (като някои ароматни, ненаситени и нафтенови въглеводороди, склонни да се окисляват по-лесно) се отделят, а устойчивостта срещу окисляване се подобрява с добавянето на въпросните специални присадки.
Друго изключително съществено съображение при създаването на качествени и устойчиви масла е фактът, че в съвременните двигатели с вътрешно горене върху масления слой действат големи сили на натоварване, които могат да променят молекулярната му структура. Оказва се, че най-уязвими в това отношение са добавките за подобряване на вискозитета. В повечето случаи промените в молекулярната структура са „еластични" и частиците се възстановяват след прекратяване на въздействието, но при продължителни големи термични и механични натоварвания, несъответстващи на експлоатационните възможности на маслото, е напълно възможно да бъде прескочена определена критична граница и промените да станат трайни. Най-устойчиви на въздействието на тези сили (английският термин е shear forces или „режещи" сили) са висококачествените синтетични масла. Замърсяванията на маслото също водят до влошаване на работата му. Най-честите замърсители са песъчинки, мръсотия и прах от въздуха, сажди, неизгоряло гориво, кондензирала при горивния процес вода, метални частици, които масленият филтър не може да задържи, продукти на корозията и части от самото масло, които са се разградили в процеса на работа. Всеки от тези продукти сам по себе си е изключително вреден и едновременно с това ясно демонстрира колко високотехнологични течности са маслата, които продължават да вършат чинно своята работа дори и след дълги километри пробег и насищане с подобни замърсители, като съществена роля за тази устойчивост имат добавките. При това трябва отново изрично да отбележим че става дума за прецизно балансиран комплекс и че тези добавки нямат нищо общо с продаваните в магазините ..адитиви".