VW engineНай-важната функция на моторното масло е намаляването на триенето чрез предотвратяване на директния контакт между движещите се метални части. Разликата в коефициента на триене между две директно контактуващи метални повърхности и две повърхности, разделени от маслен слой, е гигантска. Докато коефициентът на триене между две несмазани метални повърхности в зависимост от вида на метала в нормални условия е около 1, а в условия на абсолютен вакуум и идеално чисти повърхности той нараства до 100-200, при наличие на достатъчен по качество и дебелина смазващ слой коефициентът спада до нива от 0,005 до 0,000005. Понякога дори и съвсем тънък слой може да окаже съществено влияние - на места в двигателите с вътрешно горене дебелината на масления филм може да е едва 0,0006 мм, т. е. около 1/50 от дебелината на човешкия косъм! Колкото и полирани да са металните повърхности, винаги съществуват микроскопични грапавини, които увеличават съпротивлението и температурата при триене до състояние, в което частите могат да се споят една за друга, да се разкъсат, отново да се споят и т. н.
Буталата и буталните пръстени в двигателя в повечето случаи се смазват чрез плискане (в някои работещи под голямо натоварване двигатели към вътрешната част на буталото се подава масло с помощта на специални дюзи), а за високо натоварените части се използва масло под налягане, като дебелината на слоя се изчислява внимателно и прецизно и варира в процеса на работа при нарастване на оборотите, натоварването, температурата или при увеличаване на вискозитета на маслото вследствие на термични промени. Конструкторите наричат този процес хидродинамично смазване - при въртенето на коляновия вал хидродинамичното налягане на маслото в натоварените зони, например между лагерите и мотовилките, се увеличава и на практика през него се предава силата на движение. Според тази „хидродинамична теория", триенето при мазане се проявява само в разделящия частите маслен слой, а степента му се определя най-вече от вискозитета на маслото. Възможно е в даден момент под въздействие на високо налягане смазващият филм да стане по-устойчив и твърд от металните части, които смазва, и дори да причини деформации на металните повърхности. От друга страна, масленият слой може да се разкъса под въздействие на фактори, като критично нисък вискозитет, шоково или твърде продължително високо натоварване и обороти, и това да доведе до гранични режими с частичен или директен контакт между металните повърхности, да предизвика високи температури вследствие на триенето и в крайна сметка да се стигне до разрушаване. Поради тази причина в състава на маслата се включват специални противоизносни добавки, които покриват трайно метала и предотвратяват разрушаването му в случай на директен допир. Най-голямото предизвикателство към химиците се състои в това да композират маслата така, че те да запазват мазилните си качества за продължителен период, през който са подложени на екстремни механични и топлинни натоварвания, въздействие от разтворено гориво, образували се киселини, окиси, сажди, азот, вода, метални частици и замърсители, преминали през всмукателните колектори. И не на последно място още една от функциите на моторното масло е да отвежда част от топлината, отделена при триенето и топлинните процеси в двигателя.

триене на частите в двигателяI Триене при плъзгане;
II Триене при търкаляне
III Гладко обработени повърхности (увеличени);
IV Типично износване на цилиндъра (увеличено);
V Разпределение на налягането и маслото в лагера
1. лагерни шийки
2.разпределение на налягането
3. горна и долна лагерна черупка
4. маслена възглавница

 

 

 

Защита на турбото с Mobil 1