oilserviceIts more than just oil. Its Liquid Engineering - така категорично звучи рекламата на една известна с високото качество на своите продукти компания за производство на моторни масла. Всъщност този израз удивително лаконично, но умело описва не само изключително сложния химически състав на модерните моторни масла, но дава ясна представа за неимоверно тежките условия на работа и породените от този факт комплексни, противоречиви и понякога немислими задачи, които се възлагат на маслото. На практика модерните висококачествени моторни масла са свръхтехнологични течности, плод на съвместните изследвания и работа на ерудирани инженери химици и конструктори на двигатели с вътрешно горене с подкрепата на огромен финансов и технически потенциал. За съжаление мнозина подценяват значението на качеството на моторните масла, а автомобилните двигатели, които биват изтезавани с продукти без нужните качества или с изтекъл срок на годност, у нас не са никак малко. Затова първото и най-съществено нещо, което ще ви посъветваме -дори и да звучи банално - е да не забравяте за смяната на маслото, да следите условията на работа, предишната смяна, предписания пробег и необходимата спецификация съгласно предписанията на автомобилния производител. И ако е дошъл моментът, максимално бързо го сменете! Не се скъпете - качественото масло винаги връща с дивиденти вложението. Както впрочем и всеки качествен потребителски продукт.
На теория всичко с покупката на моторно изглежда кристално ясно - отиваш в магазина или сервиза, консултираш се с продавача, купуваш съответния брой литри и по възможност закарваш автомобила в квалифициран сервиз за смяната. На практика обаче нещата се оказват не толкова лесни, тъй като продавачите невинаги са безпристрастни и препоръчват определена марка масло, защото са нейни дистрибутори или защото получават по-големи печалби. Нерядко препоръките им са резонни, понеже в повечето случаи търговците избират доказали своите качества продукти, но не всеки път са верни. Затова е най-добре убеждаването в достойнствата на някой продукт да става с помощта на доказателства във вид на сертификати от независими тестови лаборатории.
Както казахме, когато дойде моментът за смяна, трябва да закупите масло със съответстваща на двигателя спецификация, като важната информация с данните за принадлежност на маслото към определени класове обикновено може да се открие във вид на семпъл надпис на задната страна на опаковката. Тук ще се опитаме да разясним някои от най-важните свойства и качества на маслото, които да ви помогнат в този избор. Той не е никак лесен, защото по улиците ни се движат все повече модерни автомобили (в тази група включваме дори произведените в средата на деветдесетте години), а разнообразието от моторни масла е наистина впечатляващо.
При какъв пробег на автомобила да сменим маслото? От какво зависи този пробег? Каква марка и модел да изберем? Дали продукт, носещ търговско наименование, използвано от голям нефтен концерн, защото гарантира наличието на солиден изследователски и производствен ресурс и потенциал - като например маслата на ExxonMobil, Shell, ВР, TotalFinaElf, ChevionTexaco, Agip или Statoil? Да се доверим ли на някоя по-малка, но имаща претенциите за висока технологичност компания, като белгийската Marly, британската Castrol, германската Liqui Moly или френската Motul, или пък да опитаме продуктите на някой роден производител като „Приста Ойл".
Установяването на взаимодействието на различни моторни масла със сплавите и с полимерите в различни двигатели и при различни условия е много сложен процес. Едновременно с това не бива да се приема, че дадена марка масла е специално проектирана за автомобилите на определен производител само защото е препоръчвана от него. Най-малкото защото съгласно антимонополните закони никой автомобилен производител не може да задължи потребителите да ползват точно определен продукт освен ако не им го осигури безплатно. И още - фактът, че редица автомобилни компании препоръчват точно определена марка масла, не е гаранция, че това е най-доброто решение. Дори ако маслото е било създадено в тясно сътрудничество с въпросния производител, това не означава, че то не би могло да е подходящо и дори да се окаже по-добро за двигателите на други производители. Както и също, че други марки масла не са по-подходящи от него. Разбира се, има и изключения, като например случаите, в които става дума за някои масла за първоначално зареждане в нови автомобили и специалните масла, носещи името на автомобилния производител. Нерядко те са композирани с точно оптимизирано съотношение на отделните компоненти, без да е необходимо далеч да надвишават изискванията, както е при универсалните масла. Затова наливането на масло, на което е изписано „BMW", в двигател, произведен например от VW, не е за препоръчване. В лабораторните халета на производителите на масла могат да бъдат открити всякакви модели автомобили, а често взаимоотношенията с автомобилните фирми прерастват в сериозно взаимноизгодно сътрудничество. Връзката обикновено е най-силна в областта на автомобилните спортове, а участието в тях има огромно значение от технологична гледна точка, защото работещите под високо натоварване двигатели са отлична развойна база за създаване на съответстващи висококачествени продукти. Типичен случай за подобно сътрудничество например е връзката на Mobil с Mercedes, Shell c Ferrari, на Citroen c Total, на Ford c Castrol и т. н. Това сътрудничество се простира и в областта на горивата и е съвсем логично компаниите да се стремят да извлекат от подобни взаимоотношения и максимални маркетингови дивиденти.