nightvision Mercedes S classСистемата за нощно виждане Nightvision при новата S-класа на Мерцедес е доста сложно техническо решение, което според създателите си следва да доведе до значително подобрение на видимостта при нощно шофиране. Какви предимства по отношение на сигурността предлага Nightvision на практика?

Статистиката в Германия сочи, че макар през нощта да се осъществяват едва една четвърт от всички пътувания с автомобил, през тъмната половина от денонощието се регистрират 40% от всички жертви при пътно-транспортни произшествия, а делът на загиналите при автомобилна злополука пешеходци възлиза на цели 60%. Числата са достатъчно красноречиви, но и без тях за всеки би трябвало да е ясно, че през нощта рискът от катастрофи нараства драстично за всички участници в движението и особено за пешеходците.

Независимо от факта, че съвременните автомобилни светлини осигуряват превъзходна осветеност на пътя, те страдат от един вроден недъг - за да бъде елиминирана опасността от заслепяване на насрещно движещите се превозни средства, асиметричната осветена зона на късите светлини се простира едва на 30 метра пред автомобила. Всички обекти, намиращи се извън този директно осветен диапазон, са трудноразличими или незабележими за водача. Вярно е, че ефективността на дългите светлини е значително по-висока, но възможността за тяхната употреба се ограничава още по-драстично поради опасността да бъде заслепено насрещното движение. Решение на проблема предлага включената в допълнителното оборудване на новата S-класа система Nightvision на Мерцедес. Нейната задача е да „осветява" пътното платно в невидим за човешкото око честотен диапазон с помощта на два интегрирани в модулите на предните светлини инфрачервени източника. За светлинни тела се използват специални халогенни лампи на фирмата Automotive Lighting, чийто видим светлинен спектър се елиминира посредством филтри, пропускащи единствено инфрачервената светлина. По този начин пред S-класата се „осветява" зона с дължина около 150 метра и с форма приблизително като при дългите светлини, но без никаква опасност от заслепяване на насрещно движещите се водачи.
Предимството на автономните и активни инфрачервни източници е в това, че водачът на новата S-класа е в състояние да разпознава и обекти, които не излъчват топлина - нещо, което не може нито създадената от оръжейния концерн Raytheon и приложена от Cadillac в модела Deville още през 2000 г. пасивна система за нощно виждане (четири години по-късно предлагането й бе прекратено поради незадоволителни резултати), нито пасивната система на Autoliv, която BMW отскоро предлагат при своята „седмица".
Пасивните системи могат да различават само обекти, чиято температура е забележимо по-висока от температурата на околната среда (т. е. само източници на дълговълново инфрачервено лъчение) и на теория могат да „виждат" по-далеч от активните, чийто обсег на действие се ограничава в зоната, „осветявана" от инфрачервените източници. Предимство на активните системи е по-контрастното и по-качествено изображение на пътната обстановка, но и те си имат недостатъци - за разлика от пасивните прибори за нощно виждане, при които не се наблюдава ефект на „инфрачервено заслепяване", проверката на auto motor und sport установи, че в момента, в който на пътя се срещнат две S-класи с включени активни източници, екраните на системата Nightvision побеляват за кратко и на практика се неутрализират взаимно.

Независимо от типа на системата (активен или пасивен), пътната обстановка се заснема от монтирана пред вътрешното огледало за задно виждане инфрачервена камера и се изобразява на монитор на арматурното табло. При S-класата картината се възпроизвежда от осеминчовия монитор в центъра на блока с контролни прибори, чийто екран в общия случай е зает от анимирания аналогов скоростомер.
Системата Nightvision се включва с отделен бутон, а появяващата се на мястото на скоростомера картина представя пътната обстановка в различни нюанси на сивото. В този режим скоростта на движение се изобразява върху хоризонтална лента в долния край на екрана. Ако концентрирате цялото си внимание върху монитора, пред вас ще се открие фантастична гледка, в която пешеходците, които биха останали невидими или трудно видими на къси светлини, личат пределно ясно под инфрачервените лъчи.

От тази гледна точка напредъкът по отношение на безопасността на движението изглежда огромен.
На практика обаче не всичко е розово. Работата е в това, че когато водачът погледне през стъклото към онова, което става на пътя, картината на монитора автоматично изчезва от приоритетното му зрително поле. За да постигне постоянен контрол над ситуацията и да се възползва максимално от предимствата на Nightvision, човекът зад волана би трябвало постоянно да мести погледа си, което е едно твърде напрегнато занимание за очите. Те трябва непрекъснато да променят фокуса си от далечната ситуация пред автомобила към близкото й отражение върху екрана зад волана - „гимнастика", която несъмнено ще затрудни и ще отвлича вниманието не само на по-възрастните водачи.
Засега Мерцедес се въздържат от употребата на специална маркировка
за движещите се на екрана силуети -такава възможност се предвижда при разработваната от Siemens VDO систе¬ма, която обаче все още не е достигнала серийния си стадий на развитие. Обозначаването на участниците в движението с цветен кръг несъмнено би отбелязало голяма крачка напред, тъй като подобна маркировка може да се регистрира и от периферното зрение на водача.
Разбира се, оптималното решение би било предупреждението за наличие на пешеходец на пътното платно или в близост до него да се появи директно върху предното стъкло - на принципа на съвременните head-up дисплеи. Чак тогава теоретичните предимства на новата технология ще бъдат превърнати изцяло в практическо повишаване на безопасността.

Осветителният блок на новата S-класа е не само едно от най-големите, но и едно от най-скъпоструващите устройства от този род. Първият съставен елемент на произвеждания от Automotive Lighting (наследник на поделението „Осветителна техника" на Bosch) модул е подвижната „завиваща" къса светлина за осветяване на кръстовище, чиято халогенна крушката тип Н7 осветява зона с дължина от около 30 метра и ъгъл от 65 градуса спрямо банкета. В средата на модула е разположена халогенна крушка тип Н11, с преобладаващ дял на излъчване в инфрачервения спектър. Остатъчната светлина във видимия за човешкото око спектър се задържа от специален филтър, използващ принципа на интерференцията. През лещата преминава само светлина в желания инфрачервен диапазон с дължина на вълната между 780 и 1100 нанометра, с което дразнещият окото червен оттенък на инфрачервеното тяло се елиминира изцяло. Прожекционният модул се грижи за желаното разпределение на светлинния сноп. Най-отвън е разположено биксеноновото осветление с газоразрядна лампа (D1S) и система за активно следване на кривата на завоя.