Фаровете ще работят така, както е предвидено, само ако са насочени правилно. Неправилно насочените фарове са опасни, неефективни и в някои страни - незаконни. Следните процедури ще ви осигурят правилно насочване на предните светлини, за максимално добра видимост без да има непозволен и опасен блясък. Бъдете сигурни че използвате точно процедурата за вашия тип фарове и модел автомобил. Ако нямате подвижно устройство, може да настроите светлините на екран. E-code-фаровете (европейските фарове) могат да се настройват с гледане на светлинния сноп. За да стане това точно, колата трябва да е с поне наполовина пълен резервоар, тежест в багажника, равна на най-често срещаната (за някои това е пълен багажник, за други - съвсем празен, за трети - някъде по средата), тежест на мястото на водача, равна на теглото на този който шофира най-често.

В студено състояние гумите трябва да са напомпани точно толкова колкто е според изискването за автомобила. Раздрусайте колата здраво от всички страни, за да се осигури окачването да застане в нормално положение.
Намерете място което има вертикална стена и поне 11-12 метра РАВНА земя. Сега стената трябва да се разчертае. Измерете точно 7.5 метра от стената назад и маркирайте на земята (Ако стената не е подходяща за обезобразяване, препоръчително е използването на лепенки тип "тиксо" или изолирбанд с цвят контрастен на цвета на стената). Изравнете предницата на колата с маркираното на земята. Сега придвижете колата право напред плътно до стената, с изправен волан, и без никакво въртене (най-малкото въртене на волана може да даде отклонение с няколко метра в светлинния сноп). Отбележете с някакъв знак (залепване на лепенка) на стената средата на колата. След това точно пред оста на фара отбележете с някакъв знак в/у стената например буква "C" или хиксче. Това се прави за всеки фар - за мъгла, дълъг, и къс ако са поотделно и само за къс, ако са заедно. Оста обикновено е отбелязана на стъклото на фара с точка, кръстче, кръгче, лого на марка, или ако не е отбелязана - то тя е точно пред крушката. Сега върнете колата право назад със същия волан, дотолкова доколкото стъклата на фара се изравнят вертикално с белега на земята (на 7.5 метра).
Сега на стената се прави и останалото разчертаване - продължава се централния белег с вертикална линия надолу поне 15-20 см. Белезите за осите (C-тата) се свързват с хоризонтална линия , която ще наричаме Н-Н (същото за фаровете за мъгла). Сега от всеки белег С се прави белег надолу според таблицата - ако височината на оста на фара е до 80 см от земята, белегът трябва да е точно на 76 милиметра. Ако е от 80 см до 1 метър, белегът трябва да е на 102 милиметра, ако е повече от метър - 114 милиметра. Новите белези се свързват с хоризонтална линия която ще наричаме В-В. Сега през всички точки - центъра, С-точките, белезите под тях, се чертаят вертикални линии, за по-лесно виждане от 7.5 метра, по време на регулирането. Ако разчертаването е правилно, на екрана трябва да има чертеж като онзи на цитирания по-горе сайт, първия чертеж е за комбинирани фарове, а втория - за отделни дълги и къси. Сега имаме отправна точка за регулиране, но само ако колата е равна И земята е равна И екранът е вертикален.

Вертикално насочване ( светлините трябва да са включени, особено късите )

Късият светлинен сноп има ясно видимо специфично прекъсване. Под това прекъсване е ярко светло, а над него - относително е тъмно. С помощта на винтчета или там каквито врътки има за настройка на фара, това прекъсване се слага така че да е точно в/у линията В-В. Това се прави и за двата фара. За европейските фарове това прекъсване се намира на върха на лявата половина на светлинния сноп.

Хоризонтално насочване

Следните инструкции са валидни само за европейските фарове, за някои видове фарове изобщо е невъзможно да се настройват хоризонтално поради някакви американски разбирания. Европейските фарове имат "чупка" или "лакът" на върха в центъра на светлинния сноп, откъдето специфичното прекъсване "тръгва" нагоре и надясно, гледано на екрана. Насочете фарът така, че чупката да легне на вертикалната линия която минава през съответната С точка. Максимално допустимото отклонение е +/- 5 см. Например леко отклонение вляво - 25 милиметра - води до увеличаване на светлото разстояние надолу по пътя. Отклонение по-голямо от допустимото води до заслепяване на насрещно идващия трафик и в някои страни е подсъдно. При правилно насочени фарове, на екрана се вижда това
След като са настроени късите светлини, не се опитвайте да насочите дългите, ако фаровете са комбинирани. Те сами ще си дойдат. Всяка намеса в/у дългите, се отразява веднага на късите. Ако късите са добре, а дългите високо, или обратно, значи фаровете  ви са с лош дизайн...


Регулиране на дългите за 4-фарови системи:

При правилно разчертан екран, и отбелязани С-точки на дългите фарове, те се настройват така, че в/у точката С за съответния фар да пада максималния интензитет на светлинния сноп, или с други думи там където е най-ярко.

При операцията бъдете сигурни че регулирате един фар само, докато не го регулирате напълно. Най-доброто решение е да се изключи кабела на този фар с който не се работи. Също така задължително да се изключи кабела или скрие с нещо светлината на дългия комбиниран фар, когато се настройва дългият до него.

Настройка на светлините за мъгла

На екрана трябва да има разчертани С-точки, и линия В-В, както беше за късите светлини, само че числата са по-различни: За фаровете за мъгла, числата са както следва - ако фарът е до 46 см от земята - белегът трябва да е на 38 милиметра под С-точката. При височина от 47 до 71 см - 76 милиметра, при височина над 71 см - 102 милиметра. Белезите, както вече знаем се свързват с линия В-В. Тъй като светлинния сноп не е петно, а дълга отляво надясно, и сравнително тясна отгоре надолу ивица, настройката е само вертикална. Ако все пак имате винтче и за хоризонтална настройка, насочете фара за мъгла право напред "на око" да не е много вляво или много вдясно. Вертикално се регулира така, че специфичното прекъсване да пада на В-В линията. Само трябва да се внимава да не се сбъркат двете В-В линии - тази на късите и тази на мъгливите фарове.
Статията е взета от колегите от форума на Волво клуб.