Понякога един изгорял предпазител е достатъчен, за да ви остави на пътя. Предлагаме ви няколко съвета как да се оправите с важните дреболии.

Малки, шарени и евтини... По принцип автомобилните предпазители могат да се охарактеризират и така, но това описание далеч не изчерпва тяхната същност и значимост - най-малкото защото последствията от тяхното прегаряне може да създаде доста сериозни ядове. Със сигурност сте чували да казват за някого, че са му „гръмнали бушоните", а не е изключено да сте и сред потърпевшите, оставени да викат неволята край пътя вследствие на повреден предпазител в автомобила. Важно е да си дадете сметка, че предпазителите изпълняват една изключително важна задача - те защитават автомобила от по-тежките последици, които могат да възникнат след евентуално прегаряне на кабели и се жертват винаги, когато нещо не е наред зад кулисите на електроинсталацията.

Цветът на предпазителя обозначава стойността на амперите

В същото време смяната на предпазителя е „фасулска работа" - стига да знаете как. Именно затова ви предлагаме нашите указания, които могат да ви извадят от неприятна ситуация на пътя и да ви спестят услугите на пътната помощ. Винаги носете в автомобила резервни предпатели - най-добре по два : всеки вид и стойност на амперите.
Установете къде се намира кутията или кутиите с предпазителите. От полза при търсенето им ще ви бъде инструкцията за експлоатация. Повредените предпазите се познават по прегарялата метална жичка. За да установите това през нощта, ще ви бъде необходимо фенерче.
В повечето случаи върху капака на кутията с предпазители има схема на разположението им, от която можете да разберете къде е мястото на всеки предпазител. Полезна информация в тази насока има и в инструкцията за експлоатация.
Различните цветове на предпазителите обозначават големината на тока в ампери, която те могат да пропуснат, без да прегорят, т. е. техния „ампераж". Кафявият предпазител например означава 5 А, червеният 10 А, синият 15 А, жълтият 20 А, безцветният 25 А, а зеленият 30 А.
Никога не вадете предпазителите от гнездата им при подаден контакт!
Никога не подменяйте прегорял предпазител с такъв с по-голяма стойност на амперите!
Никога не „окъсявайте" прегорелите предпазители с подръчни средства от рода на метално фолио или канцеларски кламери! Всеки, който импровизира по този начин, рискува да предизвика прегаряне на кабели и пожар! По правило фабричната гаранция и застрахователната защита в такива случаи отпадат.
Ако след подмяната прегори и новият предпазител, непременно трябва да посетите сервиза. Само специалистите могат да открият по-дълбоката причина за повредата и да я отстранят.