ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ - Символите на арматурното табло
Сложете ръка на сърцето си и отговорете честно дали познавате всеки един от разпръснатите по арматурното табло символи, които светват със завъртането на контактния ключ? Може би не. А би трябвало, защото малките „картинки" са важна съставна част от езика, на който автомобилът общува с вас и ви уведомява за своето техническо състояние.
Междувременно там, където допреди няколко години светеше само синята контролна лампа за включени дълги светлини, днес сияе истинско море от така наречените „икони" или пиктограми. Техният общ брой в момента възлиза на внушителното число от 242 - включително и най-новите, с които можете да се запознаете в таблицата.
Причината за този буен информационен поток естествено е в непрекъснато нарастващия брой на системите за сигурност и всяческо подпомагане на водача в различни ситуации. В същото време той трябва да бъде информиран за режима на работа и кондицията на отделните устройства, особено в случаите, когато се стигне до отказ на грижещите се за сигурността на пътниците елементи и модули от рода на антиблокиращата система ABS например.
„Иконите" обаче могат да бъдат ясни на всички водачи само в случай, че графичното оформление и оцветяването им бъде стандартизирано и се спазва от всички автомобилни производители. Именно с това се занимава специално създадената експертна група към ISO (Международна организация по стандартизация), която разработва единни символи, лесноразбираеми за всеки водач и еднотипни във всички модели автомобили. Важното в случая е да се уточни, че повечето производители се придържат към стандартите на ISO, макар те да не са със задължителен характер.
Цветът на символа показва състоянието на системата
Стандартизирана по ISO 2575 е не само формата, а и цветът на иконата (пиктограмата) върху арматурното табло. Ето значението на отделните цветове:
Червено: Опасност за хората или нарушена функция/повреда на система на превозното средство. Също и състояние „топло" при отоплителната, респ. климатичната инсталация;
Жълто: Внимание, нарушена функционалност на система от автомобила, възможна опасност;
Зелено: Нормално и надеждно функциониране;
Синьо: Контролен индикатор за дългите светлини. Също и състояние „студено" при отоплителната, респ. климатичната инсталация;
Бяло: За лостчета и превключватели. Л. Цюлке, снимки: Р. Тим, Т. Бадер
Натиснете върху снимката, за да я видите в пълен размер.

Светлинни уреди