Оригиналът на този текст за Мерцедес се намира в сайта Мерцедес България

Diagnostic Manual, Chassis and Drivetrain, Volume 2

7.1    Model 140 - SPS

 
Diagnosis Page
Diagnostic Trouble Code (DTC) Memory 11/1

Electrical Test Program
 
Component Locations 21/1   
Preparation for Test 22/1
Test 23/1