Оригиналът на този текст за Мерцедес се намира в сайта Мерцедес България

Diagnostic Manual, Chassis and Drivetrain, Volume 2

4.3    Models 124, 129.061, 201 (06/92), 202  
Diagnosis Page
Diagnostic Trouble Code (DTC) Memory 11/1
Complaint Related Diagnostic Chart 12/1

Electrical Test Program
 
Component Locations 21/1   
Preparation for Test 22/1
Test 23/1

Hydraulic Test Program
 
Component Locations 31/1
Preparation for Test 32/1
Test 33/1

Mechanical Test Program
 
Component Locations 41/1
Preparation for Test 42/1
Test 43/1