Оригиналът на този текст за Мерцедес се намира в сайта Мерцедес България

Diagnostic Manual, Body and Accessories, Volume 2

4.1    Model 129

 
Diagnosis  
Function Test 11/1
Diagnostic Trouble Code (DTC) Memory 12/1

Electrical Test Program
 
Component Locations 21/1   
Preparation for Test 22/1
Test 23/1