Развитието на един сайт е като разстежа на едно дете. Ако не се грижиш за него, то ще порасне на години, но едва ли ще се отличава от другите в положителен смисъл.
Същото е и с развитието на сайта за Мерцедес. Ежедневно се добавят нови статии, които или са новини, или интересни тестове или технически данни. Това води до постоянно нови индексирани страници от Гугъл и нарастване на броя на посещенията. Един анализ от невероятно добрия Гугъл Аналитик показва поддържане на постоянно ниво на посещения с тенденция към покачване. Какво имам впредвид.
За последния период - 10.05-09.06.2009 показва ръст на посещенията с 49.90 % в сравнение с периода 09 април до 09 май.
Също имаме и 65.02 % нови посещения (отново сравнение с предишния едномесече период), оставяйки 34.98% на завърнали се посетители.
За периода 10.05-09.06.2009 имаме 8574 посещения с 25 065 разгледани страници и средно време на присъствие в сайта от 3 минути и 4 секунди. Последните 2 седмици поддържаме ниво от 270-350 посетителя на ден.
Тук говоря за сайта, а не за форума.
Целта е до 3 месеца да имаме по 700 посечения на ден. Мисля, че това е реално и осъществимо. Успех на всички