Доктор Gero Herrmann - директор в отдела Legal & ComplianceДоктор Gero Herrmann, в момента главен директор на Mercedes-Benz do Brasil, ще заеме длъжността директор в отдела Legal & Compliance.
Stuttgart – Бордът на директорите на Daimler AG са достигнали до следното съгласие:
Д-р Gero Herrmann (53), в момента главен директор на Mercedes-Benz do Brasil да заеме длъжността директор на отдела Legal & Compliance от 1.ноември 2009 година. Той ще замени Gerd Becht, който се премества на нова длъжност в Deutsche Bahn (Германските железници).
След завършване на университет Herrmann започва своята кариера през 1988 година като асистент на директора на Mercedes-Benz Argentina. През 1991 година, той се премества в Щутгарт за да ръководи администрацията на главния офис в отдела за камиони на Даймлер. Следващата година той е отговорен за продажбите на автобуси в Мексико. Последователно Herrmann ръководи световна програма и маркетинг мениджмънт за автомобилите на Mercedes-Benz, след което поема длъжността директор по продажбите в Бразилия. От август 2004 той е президент и главен директор на Mercedes-Benz do Brasil Ltda.