......Между многото награди, които W220 получава са : "Best Car", "Most Innovative Saloon", "Highest Design Quality", "World’s Finest Car"....