...5 Февруари 1889 Gottlieb Daimler се споразумява с Louise Sarazin да продава своите изобретения под лиценз във Франция. Сделката дава начален тласък довел до комерсиализиране на автомобила....