..........С огромната за времето си сума от 600 хил. марки Готлиб Даймлер основава през 1890 г. дружество за изработка на двигатели "Даймлер"......