Състезание „Какво знаете за Мерцедес”.
Екипът на портала Мерцедес-България има удоволствието и честта да ви представи това състезание за проверка на Вашите знания за историята, настоящето и бъдещето на марката Мерцедес. С това състезание екипът ни цели популяризиране на нашия портал, марката Мерцедес и проверка на вашите знания, както повишаване нивото на същите.
Условия за участие в състезанието, организирано от Mercedes-bulgaria.com – Mercedes - Alter Ego

1. Възрастови изисквания – Участникът трябва да е пълнолетен, спрямо Българското законодателство.
2. Формални изисквания -

  • Желаещите участници трябва да се регистрират в портала mercedes-bulgaria.com
  • Един участник може да участва в състезанието само с 1 регистрация
  • Всеки участник има възможност да отговори само по 1 път във всеки кръг, съобразно резултатите си от предишния.

Регламент на състезанието
Всички срокове, съобщения, списъци, указания относно регламента, провеждането и оценяването в състезанието ще бъдат публикувани в специален раздел в сайта.
Начало на състезанието - 01.ноември 2009 година
Състезанието ще се проведе в 3 кръга.

  • В първи кръг участниците трябва да отговорят на 36 въпроса. На всеки въпрос са посочени 4 отговора, от които само 1 верен. Участникът маркира само 1 от четирите отговора. Ако въпросът е свързан с изображение, то участникът маркира съответната зона от изображението. За да премине във втори кръг, участникът трябва да има минимум 18 правилни отговора, което прави 50% успеваемост. След маркиране на отговора, участникът натиска бутона „Продължи”. Времето за размисъл и отговор на всеки въпрос в този кръг е 90 секунди (една минута и половина). След изтичането на това време, въпросът се приема за грешен и теста преминава автоматично към следващия въпрос.
    След преработка на отговорите на всички участници в първия кръг, тези от тях, които са дали 18 или повече верни отговори преминават във втори кръг. Имената на тези участници ще бъдат публикувани в специален раздел в сайта. Тези от тях, които желаят да се възползват от правото си да продължат в този кръг, следва да изпратят по имейл данни за контакт - Име, адрес и телефон за връзка. Изпращането на тези данни трябва да стане в срока, посочен в специалния раздел в сайта. Тези данни се изпращат с оглед спецификата на наградите на участниците.
  • Във втори кръг участниците трябва да отговорят на 30 въпроса. На всеки въпрос отново има по 4 отговора, като времето за отговор на всеки въпрос е 70 секунди. За да се класира за финала, участникът трябва да има минимум 21 правилни отговора, което прави 70% успеваемост.
    След преработка на отговорите на всички участници във втория кръг, успелите от тях се класират за финала. Имената на тези участници ще бъдат публикувани в сайта.
  • Финал - Класиралите се и желаещите от тях да участват на финала ще се изправят пред 16 въпроса с време за отговор от 30 секунди (1/2 минута). Победителят ще бъде участникът с най-много верни отговори. При участници с еднакъв брой верни отговори, допълнителен критерий за класиране ще бъде времето, изразходвано за даване на отговорите. Участникът с по-бързи отговори ще бъде класиран по-напред. Ако има участници с еднакъв резултат и по този показател, тогава между тях се тегли жребий.

Ако след края на състезанието няма участник, който да е удовлетворил изискванията съгласно горния регламент, то тогава екипът на Mercedes-bulgaria.com си запазва правото да проведе ново състезание в разумен срок, необходим за подготовката на същото. Участникът, постигнал най-добрия резултат, въпреки че не отговаря на изискванията на регламента ще получи поощрителна награда.
С натискането на бутона „Продължи” видим за всеки кръг на състезанието, Вие декларирате че отговаряте на изискванията на сътезанието и се съгласявате с регламента на състезанието.

mercedes-bulgaria.com не може да бъде отговорен за евентуални технически проблеми, причинени от трети лица, а именно: хакерски намеси, спад в интернет връзка, блокиране на сървър и други. Ако има участник, който докаже, че участието му е прекратено по причина, причинена от трети лица, mercedes-bulgaria.com може евентуално да разгледа случая и да даде отново достъп до въпросите.

------------
Настоящият регламент не е окончателен и подлежи на промяна съобразно настъпването на определени обстоятелства от обективен и субективен характер. Предвид горното екипа на Мерцедес-България си запазва правото за промени в регламента и начина на провеждане на състезанието.